Peoples Court Case

Title Average Ratingsort ascending
The Criminal Conspiracy of Coronavirus 100.00%
Anmälan angående den svenska statens kränkningar av demokrati och mänskliga rättigheter 100.00%
DR. DAVID E MARTIN GIVES EXPLOSIVE JAW DROPPING INFORMATION IN CANADIAN ZOOM MEETING 100.00%
Court in France ruled death from COVID-vaccine suicide 90.00%
Folkhälsomyndigheten är delaktig i massmord på foster och barn genom att rekommendera Covid Injektion till gravida. 80.00%
Activist Mother unjustly sentenced 2 years in jail
BEFORE THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT(TREATY OF ROME STATUTE, ART. 15.1 AND 53)
Dr. David Martin Details His Lawsuit Against Joe Biden—Exposes Pfizer and Their Business Dealings
Murder by Decree: The Crime of Genocide in Canada
Polisanmälan om brott mot grundlagen i samband med covid-19- pandemin
Åklagaranmälan till Västerorts åklagarkammare 2021 12 27 synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar anmäles mot FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN
Court Documents for Pfizer lawsuite
Därför är vaccinationen mot covid-19 viktig Ett exempel på Svenska Folkhälsomyndighetens lögner.
Ordföranden i Svenska allmänläkarföreningen vill kväva vetenskaplig debatt med hot om uteslutning
Åklagaranmälan till Stockholm Citys åklagarkammare om synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar anmäles mot SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER
International Natural and Common Law Tribunal for Public Health and Justice
Brott mot Helsingforsdeklarationen av vaccinationscenter i Nacksta
Anmälan av läkemedelsverket till åklagarmyndigheten i Uppsala
Misinformation about Vaccine Side Effects by Medical News today
Hold Therese Breding Rovai et. al. at the Inspection for treatment and care in Sweden accountable for crimes against the freedom of Speech
Cretzfeldt Jacobs Syndrome after injection with Covid "vaccine"
Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia
Camilla Sjögren
FIRST OPEN LETTER ON THE WHO’s PANDEMIC TREATY #StopTheTreaty 1 March 2022
Brott mot Helsingfors deklarationen i Milshallen i Norrköping
Min mormor, Hagar Alida Sjögren misstänks ha blivit dödat av c-injektioner