Sweden

Title Average Ratingsort ascending
SVART & VITT & GRÅTT med Mikael Nordfors & Ulf Bejerstrand. 100.00%
”Pandemilagen är grundlagsvidrig – Sverige blir en diktatur!” Ass. professor Björn Hammarskjöld 100.00%
Interview with Dr Mikael Nordfors about the present situation and Medical Tyranny- 100.00%
Mikael Nordfors och Ulf Bittner om at Lockdown inte har någon effekt på Covid 19 dödlighet 100.00%
Mikael Nordfors och Michael Oddane om Demosokrati 100.00%
MYCKET VIKTIG INTERVJU MED LÄKARE MIKAEL NORDFORS KRING COVID-19. 100.00%
JMM-INTERVJU #2 MIKAEL NORDFORS 90.00%
Brott mot mänskliga rättigheter, med Michael Zazzio - del 2 80.00%
World Freedom Alliance: Stockholm - Part 1 80.00%
Om World Freedom Alliance med Ingemar Ljungqvist 80.00%
Carl Norberg 2020-12-28 - Folksuveränitetsprincipen - Korruption i öppen dager! 70.00%
Palliativ symtomlindring vid covid-19 i allmän palliativ vård 10.00%
Uppföljning och bokföring av utförda arbetstimmar.
DELGIVNING TILL SVERIGES REGERING OCH SOCIALMINISTER LENA HALLENGREN
Slutförda uppdrag
Frihet Sverige zoommöte
frihet sverige zoom
Möten och Demonstrationer för Frihet Sverige
Zoom Möte Frihet Sverige, Politik fokus gruppen
Videos, nyheter och andra Dokument relevanta för Frihet Sverige
Stå upp, dom ljuger.
Frihet Sverige
Mötesprotokoll
Admin Zoom möte Frihet Sverige
Förslag till stadgar för Frihet Sverige
Mötesprotokoll 10.01.2021
Organisation av arbetsuppgifter för Frihet Sverige
Vi måste skapa ett medlemsregister och ta hand om det.