Lärare är oense om hur de ska hantera corona-läget!

Summary: 
I nuläget verkar folk bli alltmer förvirrade över att fatta beslut hur de ska göra med denna pandemi och hur vi ska bete oss. Har aldrig varit med om något mer hysteriskt. Meningen är väl ändå med denna hysteri om sjukdomen covid-19 att förvirra oss människor ännu mer, så vi till slut inte vågar eller kan fatta några kloka beslut i slutändan.
0
No votes yet

När det kommer till skolans värld, verkar det saknas en gemensam handlingsplan på hur varje skola ska sköta corona pandemin. Ena stunden väljer viruset att det kan smitta gymnasieelever och i ett annat skede väljer viruset högstadieelever.  Det intressanta här är hur de tänker kring vad detta virus väljer att ge sig på, om det  är åldern som avgör vilket viruset väljer, om du är man eller kvinna. Det är rätt intressant att just denna sjukdom som kallas för covid-19 väljer ut sina offer. Har alltid trott på att virus blir vi alla smittade av, på ett eller annat sätt. 

 

 

Upproret, forskaren och facket i coronasamtal – ”Saknar gemensam handlingsplan” | Skolvärlden (skolvarlden.se)