Mötesprotokoll 10.01.2021

Mötesprotokoll, Frihet Sverige 10/1 2021

Mötesordförande: Ingemar Ljungqvist Mötessekreterare: Filip Sjöström Justerare: Lisa Renberg och Max Winter

1. Val av styrelse

Ordförande: Vice ordförande: Sekreterare: Vice sekreterare: Kassör:
Vice kassör:

Mikael Nordfors Filip Sjöström Marcus Borg
Lisa Renberg Ingemar Ljungqvist Samuel Andreasson

Diskussion om rättigheter att teckna konto fördes. Detta beslutas vid första ordinarie styrelsemötet. Övriga roller:

Landskoordinatorer: Filip Sjöström och Monica Lindgren. Marcus Borg och Max Winter erbjöd sig att hjälpa dessa i sitt arbete.

Talespersoner: Maneka Helleberg och Sanna Ehdin 2. Stadgar

Mötet beslutade att en grupp bestående av Mikael Cromsjö, Mikael Nordfors, Samuel Andreasson, Ditta av gudalandet och Maneka Helleberg skall ha tagit fram en första version av stadgar som antas på ett styrelsemöte 2021-01-24. Därefter kommer gruppen utveckla mer genomarbetade stadgar som antas på årsmötet den 1:a maj 2021. Mikael Cromsjö och Mikael Nordfors är huvudansvariga för stadgarna.

3. Medlemsavgift
Mikael Nordfors tog upp förslag gällande ersättning till de som arbetar i organisationen. Ditta av gudalandet tog upp vikten av att kunna jobba med kryptovalutor

Efter röstning beslutades att medlemsavgiften sätts till 500 kr/år och att styrelsen skall besluta om möjligheter till att betala med arbetstimmar istället och/eller andra betalsätt (såsom kryptovalutor och urfolkscheckar).

4. Organisation

Ditta av gudalandet redogjorde för sitt arbete med domarringen och urfolksrätt (det goda urfolkstinget på Mynttorget).

Ingemar Ljungqvist redogjorde för Nürnbergrättegången.

Det fördes även samtal om skapande av riksdagslista.

Varje individ fick dela vad som är det viktigaste att genomföra i Sverige just nu:

Filip Sjöström – att samordna frihetsarbetet och koppla samman individer och grupper, samlad kommunikation sinsemellan.

Max Winter – Att skapa en vision för framtiden och ett nytt system

Marcus Borg – Att organisera alla individer och organisationer. Det är rörigt. Riksdagslista är viktigt.

Ditta av gudalandet – Urfolksregering, konungarikets, världsregering

Lisa Renberg – Samsynka olika organisationer (WFA m.m). Även kommunikation/sociala medier

Monica Lindgren – Samordna svenskarna

Shipe – sprida kärlek

Nerimane – Positiva budskap, ljus och kärlek

Per Fectman – Samordning, kommunikation och organisation

Samuel Andreasson – Personligt ansvar, tjänstemannansvaret

Therese – Samla, kommunicera. Få ut information. Visa annan bild än mainstream media.

Maneka Helleberg – Sätta WFAs organisationsplan på plats. Exponera-Ena-Skapa det nya

Mikael Nordfors – Alla ska kunna vara med i alla beslut. Det ska inte gå att göra politisk karriär. Man ska kunna välja att inte vara med.

Mikael Cromsjö – Fred, frihet, gemenskap. Visa korruption i media samt ha tydliga sakfrågor att fokusera på. Fraktalt och likvidt system. Massiva demonstrationer. Tydliga alternativ för bank och media.

Maneka Helleberg presenterade därefter World Freedom Alliances organisationsplan. Det är viktigt att skriva ner arbetsordning för styrelse

Mikael Nordfors: ”Frihet Sverige verkar för att alla svenska medborgare ska få maximalt med frihet”

Här är de olika fokusgrupperna samt vilka som var intresserade att ingå i de olika: Hälsa: Max Winter, Monica Lindgren, Shipe, Nerimane, Sanna Ehdin, Mikael Nordfors Lag och rätt: Ditta av gudalandet, Maneka Helleberg
Politik och ekonomi: Mikael Cromsjö, Mikael Nordfors, Maneka Helleberg, Marcus Borg Aktivism: Per Fectman, Nerimane, Max Winter, Shipe, Mikael Cromsjö

Media och kommunikation: Therese, Marcus Borg, Per Fectman, Nerimane, Ingemar Ljungqvist, Max Winter, Shipa, Mikael Cromsjö

IT-utveckling: Mikael Cromsjö, Mikael Nordfors, Marcus Borg
Organisation och admin: Filip Sjöström, Maneka Helleberg, Lisa Renberg, Mikael Cromsjö, samt

resten av styrelsen.
Psykologi och mindset: Nerimane, Max Winter, Monica Lindgren, Sanna Ehdin Civilförsvar: Ditta av gudalandet, Maneka Helleberg, Shipa
Utbildning: Samuel Andreasson, Therese, Monica Lindgren, Ditta av gudalandet Kultur och musik: Filip Sjöström, Monica Lindgren, Per Fectman Ungdomsgrupp: Monica Lindgren, Sanna Ehdin

Övriga frågor:

Hur kommunicerar vi internt? Mikael Nordfors yrkade för medicdebate.org. Max, Filip och Marcus yrkade för signal alternativt telegram. Inget beslut togs.

Ordförande, Ingemar Ljungqvist _____________________________

Justerare, Max Winter _____________________________

Sekreterare, Filip Sjöström _________________________________

Justerare, Lisa Renberg _________________________________

File attachments: 
AttachmentSize
PDF icon 2021-01-10 Mötesprotokoll.pdf77.28 KB
Other Key Words:: 
Organization: 
Country: