Organisation av arbetsuppgifter för Frihet Sverige

Här kan vi utauktionera alla Uppdrag som behöver göras för Frihet Sverige. Sedan kan de som är intresserade anmäla sig och ta ansvar för att det kommer att utföras. Alla medlemmar kan också komma med förslag till hur de kan hjälpa till och underlätta utförandet. När det är utfört kan vi bokföra hur många arbetstimmar det har använts för att utföra uppgiften. Detta kan sedan bokföras här, vilket kommer att ligga till grund för avlöningar inom Frihet Sverige.

Organization: 
Country: