Frihet Sverige

Frihet Sverige är ett nybildat parti som har till syfte att ena alla krafter som vill bevara våra grundläggande rättigheter såsom yttrandefrihet, rörelsefrihet, organisations- och demonstrationsfrihet, rätten att arbeta och försörja oss samt kroppslig integritet.

Dessutom arbetar vi för att motarbeta alla former av korruption och medveten vilseledande propaganda från myndigheter och media. Dessa elementära rättigheter, som vi alla har tagit för självklara och 99% av befolkningen ser som grundvalarna för vårt samhälle, har under det senaste året hotats av en kollektiv hysteri kallad Covid 19 pandemin, där våra politiker och myndigheter förrått vår befolkning genom att införa en mängd restriktioner som saknar vetenskaplig grund, samtidigt som man aktivt motarbetat enkla och vetenskapligt verifierade läkemetoder som Vitamin D, Vitamin C, Zink, Ivermektin och Hydroxyklorokin.  Samtidigt har man beordrat att många av våra gamla ska bli avrättade med s.k. "Palliativ Vård", utan att ens få träffa en läkare eller sina anhöriga, som ofta har hållits helt utanför beslutsprocessen.

Dessa restriktioner och brott mot mänskligheten har lamslagit vår ekonomi och orsakat en stor mängd konkurser, arbetslöshet, lidande och personliga tragedier.

Vi vill samla alla krafter i Sverige som vill motarbeta offentliga lögner och korruption, och kommer att använda ett verktyg som kallas "Crowd Peer Review"(CPR) och Demosokrati.
CPR innebär att alla deltagare kan betygsätta och kommentera all publicerad information på så sätt att vi gemensamt kan filtrera fram väsentlg information, samtidigt som vi transparent alltid kommer att kunna få fram alla olika sidor i varje frågeställning i en offentlig debatt. 

Demosokrati betyder att alla ska ha möjlighet att delta i och få information om alla beslut som angår dem själva, samt att de vid behov kan välja att delegera sin röst till en expert, informerad vän eller organisation. Delegeringen är flexibel på så sätt att när deltagarna själva väljer att rösta i en politisk fråga eller betygsätta en artikel, går deras röst före delegatens röst. Man kan också alltid byta ut sin delegat mot en annan. Detta är ett sätt att kombinera gräsrotsdemokrati med expertkunskap, och kommer att bli den ledstjärna som kan ta oss ut ur korruptionens och propagandasamhällets mardröm. 


Klicka här om du vill vara med oss och förändra Sverige till ett bättre samhälle! Det kan ta några timmar innan du blir godkänd av våra moderatorer. För att få full rösträtt och rätt att lägga in motioner och förslag måste du först betala vår medlemsavgift på 500 kr eller 5 arbetstimmar. Tills vidare kan det göras genom att swischa till telefonnummer +4531530931. I väntan på att vår förening bildats officiellt går pengarna temporärt till ett privat konto som endast används till detta ändamål. Alla ekonomiska transaktioner kommer att redovisas öppet på vår websida, och alla kan vara med och på verka alla större ekonomiska beslut inom föreningen 

Vi kommer att ha ett grundande möte Söndagen den 24/7 kl 12.00 på zoom. Nedan finns ett stadgeförslag som alla som är registrerade här kan komma med synpunkter på och vara med och förbättra.

Välkomna!"

 

Organization: 
Country: