Disulfiram (Tetraethylthiuram Disulfide) in the Treatment of Lyme Disease and Babesiosis: Report of Experience in Three Cases

English
Body: 

 Three patients, each of whom had required intensive open-ended antimicrobial therapy for control of the symptoms of chronic relapsing neurological Lyme disease and relapsing babesiosis, were able to discontinue treatment and remain clinically well for periods of observation of 6–23 months following the completion of a finite course of treatment solely with disulfiram. One patient relapsed at six months and is being re-treated with disulfiram.

Ozonbehandling, för bra för att vara sant?

Publication type:

Therapeutic Substance(s):

field_vote: 

Ozon (O3) gas som upptäckts på mitten av artonhundratalet är en molekyl bestående av tre atomer syre. Ozonterapi har använts och studerats i mer än ett sekel. Effekterna är bevisade, konsekventa, säkra och med minimala och förebyggbara biverkningar. Medicinsk O3 används för att desinficera och behandla sjukdomar. O3  dödar bakterier, virus, svampar, jäst och protozoer, stimulerar syremetabolism och blodcirkulation, aktiverar antioxidativa mekanismer  samt aktiverar immunsystemet. Ozon är toxiskt för lungepitel och ögon, pga av låg aktivitet av antioxidanter  i dessa vävnader. Det ges därför främst som intrevenös infusion, antingen direkt i blodet, som ozniserad koksaltlösning eller med s.k. major autohemoterapi, dvs att man tar ut en mängd blod ur kroppen som ozoniserat extrakorporalt, för att sedan infunderas tillbaka igen. Detta kan göras från upp  till 30 gånger i rad, beroende på behandlingstradition och behandlingsmål. De flesta gör det dock endast en gång. Man kan också ta ut en mindre mängd blod, som ozoniseras för att sedan injiceras intramuskulärt. Detta kallas minor autohemoterapi. Rektal applikation är enkel att utföra, har goda kliniska effekter och kan också genomföras av patienterna själva i deras hem.  Gasen kan injiceras intramuskulärt vid muskelskador, paravertebralt vid ryggont, i leder vid ledproblem samt direkt in i diskbråck under röntgengenomlysning som ett säkert och billigt alternativ till operation. Ozon används också flitigt som skönhetsbehandling topicalt, som subcutana injektioner samt ozonbad. Det förekommer också flitigt inom odontologin inom kariesbekämpning och bekämpning av odontologiska infektioner. Man kan innesluta drabbade kroppsdelar i ozongasbad och på detta sätt bekämpa infektioner och förbättra sårläkning. Man kan också behandla med ozonkräm och ozonolja. I denna litteratursammanställning sammanfattas 76 kliniska studier, varav 55 är kontrollerade  11 dubbelblinda randomiserade studier. 30 av studierna är prospektiva och randomiserade, men icke blindade . 75 av de 76 studierna visar statistiskt signifikanta resultat, eller positiva resultat jämfört med ingångsstatus och/eller förväntad prognos. Behandlade tillstånd är hjärtsvikt, koronär och perifer kärlsjukdom, diabetes, diabeteskomplikationer, ebola, burullisår, hepatit, atypiska pneumonier, svampinfektioner, infektioner i tandkött och munhåla, genitouretala infektioner, fibromyalgi, reumotoid artrit, multipel skleros, ulcerös colit, peritonit, pankreatit, magsår, bakteriell vaginos, placentainsufficiens, förebyggande behandling vid prostataoperationer, urinvägsinfektioner, kroniska sår, brännskador, venösa bensår, traumatiska sårskador, lungemfysem, cancer, osteonekros i käken, diskbråck, spondylos, spondýlolistes, knäartros, käksmärtor, vestibulococheära problem, autonom dysregulering och huvudvärk. Det kan också användas som anti-aging och som allmänt prestationsökande medel inm idrott mm. Ozon är inte dopingklassat, men reinfusion > 100 ml blod är inte tillåtet enligt WADA.

Vi går också igenom möjliga verkningsmekanismer samt en del om ozonbehandlingens historik.

Doctors for Covid Ethics Posts

English

Freedom of Information Responses on CoV - 2 Now Called CoV - 19

English
Body: 

The following NEW Freedom of Information Responses for SARS-CoV – 2 NOW called SARS-CoV – 19 are from the countries of the USA, Ukraine, Brazil, Netherlands, Australia, England Ireland and Canada from March 15th, 2021 to August 4th, 2021!

There is NO VIRUS!

There is NO “SARS CoV – 2 or SARS CoV – 19 Virus that has been scientifically isolated using the scientific “Gold Standard” of Koch or Rivers Postulates showing to existence by anyone, anywhere in the World!

Freedom of Information Responses on CoV - 2 Now Called CoV - 19

Updated: 11 hours ago

UK Lawyers Serve Notices of Liability on COVID Vaccinators Who Administer Shots Without Obtaining Full Informed Consent

Undefined
Body: 

"

.UK attorney Anna de Buisseret today announced serving Notices of Liability on COVID-19 clinics and individuals administering the experimental biological agent known as the “COVID-19 vaccine” without obtaining fully informed consent, freely given in accordance with the Nuremberg Code and UK and International law.

Doctors for Covid Ethics Symposium

Session I : The False Pandemic with Prof. Martin Haditsch and his discussion partners: Sucharit Bhakdi, Michael Palmer, Ulrike Kämmerer, Denis Rancourt, Harald Walach, Sam White, Thomas Binder, Charles Hoffe 00.00 Greetings and Introduction / Opening Statement by Sucharit Bhakdi Author of Corona, False Alarm? (Sep, 2020) with Karina Reiss http://www.fivedoves.com/letters/may2021/luisv516-1.htm

It´s time to simply cancel "pandemy"

https://rumble.com/vkocxm-dr.-sucharit-bhakdi-vysvtlen-pro-cel-vakcinan-narativ-je-u-konce.html

1. pandemy is over

2. assymptomatic spread does not exists

3. vaccine is obsolete

Coronavirus Spreading Among the Vaccinated in Highly Vaccinated Countries

English
Body: 

by Marco Cáceres

How to kill two mosquitos in one blow

English

Dr. Paul Marik says in this interview that the most effective method of eradicating Covid 19 is not a vaccine, but to give Ivermectin, vitamin D, and Aspirin prevention to the entire population. As a side effect, you can also then get rid of Malaria, because Malaria mosquitoes that have bitten Ivermectin-treated die ....
By giving Ivermectin and Chlorine Dioxide to the population, two very cheap and safe medications, we can most likely eradicate both Covid and Malaria and the need for covid vaccine https://www.medicdebate.org/node/2352,

Endectocides as a complementary intervention in the malaria control program: a systematic review

English
Body: 

 

Results: Thirty-six published papers have used systemic insecticides/endectocides for mosquito control. Most of the studies (56.75%) were done on Anopheles gambiae complex species on doses from 150 μg/kg to 400 μg/kg in several studies. Target hosts for employing systemic insecticides/drugs were animals (44.2%, including rabbit, cattle, pig, and livestock) and humans (32.35%).

Conclusions: Laboratory and field studies have highlighted the potential of endectocides in malaria control. Ivermectin and other endectocides could soon serve as novel malaria transmission control tools by reducing the longevity of Anopheles mosquitoes that feed on treated hosts, potentially decreasing Plasmodium parasite transmission when used as mass drug administration (MDA).

In other words, this means that there is a possibilty ro erradicate Malaria in certain areas by giving Ivermektin to animals and humans, thereby killing the Malaria mosquitos!

Post-lockdown SARS-CoV-2 nucleic acid screening in nearly ten million residents of Wuhan, China

English
Body: 

This article shows no evidence of asymptomatic spread of Covid 19 among 10 million participants in Wuhan, China.

Magnetic graphene oxide: Synthesis approaches, physicochemical characteristics, and biomedical applications

English
Body: 

Magnetic graphene oxide, a compound of magnetic nanoparticles and graphene oxide, possesses distinct physical and chemical characteristics, including nano size, a large specific surface area, paramagnetic and biocompatible properties, making it a promising biomaterial in the field of biomedicine. In particular, its excellent characteristics, including the integration of specific photothermal properties, magnetic thermal properties, paramagnetism, active chemical bonds, hydrophilicity, and low cytotoxicity, have been applied to remarkable bio-applications in bioimaging, biosensors, biochemical extraction and separation, stem cell regulation and the induction of differentiation, targeted drug delivery, and cancer therapy. In this review, we concentrate on the approaches of preparation, fundamental structures, biocompatibility, and the biomedical applications of magnetic graphene oxide composites. 

The crime of being healthy ( Senator Malcolm Roberts, Australia)

'The side that is locking people up for the crime of being healthy, arresting protesters, pepper spraying kids, beating up grannies, banning books and electronic messages, censoring social media, sending threatening letters, forcing small businesses to close, urging people to dob in dissenters and banning safe drugs that have worked for 60 years are all on the wrong side of history.'

Electronic Support for Public Health–Vaccine Adverse Event Reporting System (ESP:VAERS)

English
Body: 

Abstract Purpose: To develop and disseminate HIT evidence and evidence-based tools to improve healthcare decision making through the use of integrated data and knowledge management. Scope: To create a generalizable system to facilitate detection and clinician reporting of vaccine adverse events, in order to improve the safety of national vaccination programs. Methods: Electronic medical records available from all ambulatory care encounters in a large multi-specialty practice were used. Every patient receiving a vaccine was automatically identified, and for the next 30 days, their health care diagnostic codes, laboratory tests, and medication prescriptions were evaluated for values suggestive of an adverse event. Results: Restructuring at CDC and consequent delays in terms of decision making have made it challenging despite best efforts to move forward with discussions regarding the evaluation of ESP:VAERS performance in a randomized trial and comparison of ESP:VAERS performance to existing VAERS and Vaccine Safety Datalink data. However, Preliminary data were collected and analyzed and this initiative has been presented at a number of national symposia. 

Preliminary data were collected from June 2006 through October 2009 on 715,000 patients, and 1.4 million doses (of 45 different vaccines) were given to 376,452 individuals. Of these doses, 35,570 possible reactions (2.6 percent of vaccinations) were identified. This is an average of 890 possible events, an average of 1.3 events per clinician, per month. These data were presented at the 2009 AMIA conference. In addition, ESP:VAERS investigators participated on a panel to explore the perspective of clinicians, electronic health record (EHR) vendors, the pharmaceutical industry, and the FDA towards systems that use proactive, automated adverse event reporting. Adverse events from drugs and vaccines are common, but underreported. Although 25% of ambulatory patients experience an adverse drug event, less than 0.3% of all adverse drug events and 1-13% of serious events are reported to the Food and Drug Administration (FDA). Likewise, fewer than 1% of vaccine adverse events are reported. Low reporting rates preclude or slow the identification of “problem” drugs and vaccines that endanger public health. New surveillance methods for drug and vaccine adverse effects are needed. Barriers to reporting include a lack of clinician awareness, uncertainty about when and what to report, as well as the burdens of reporting: reporting is not part of clinicians’ usual workflow, takes time, and is duplicative. Proactive, spontaneous, automated adverse event reporting imbedded within EHRs and other information systems has the potential to speed the identification of problems with new drugs and more careful quantification of the risks of older drugs. Unfortunately, there was never an opportunity to perform system performance assessments because the necessary CDC contacts were no longer available and the CDC consultants responsible for receiving data were no longer responsive to our multiple requests to proceed with testing and evaluation.

Did CDC Deliberately Mislead Public on Allergic Reactions to Moderna Vaccine?

English
Body: 
01/28/21

The CDC had more accurate and up-to-date data that it could have used to calculate the rate of severe allergic reactions to Moderna’s COVID vaccine — why didn’t it?

CANADIAN COURT VICTORY PROVES COVID-19 IS A HOAX & ALL RESTRICTIONS HAVE NOW BEEN DROPPED

 

Patrick King represented himself in court after being fined $1200 dollars for protesting against the Covid-Hoax. He issued a subpoena to the Provincial Health Minister for proof that the so-called Covid-19 Virus exists, and they were forced to admit that they had no evidence whatsoever. The virus has never been isolated, and thus the government had no legal grounds to impose any of the punishing restrictions they have inflicted on society. Since this shocking confession came to light, the Province has since rescinded all Covid-Restrictions and now officially treats Covid-19 as nothing more than a mild flu! 

King has shown the template to be followed WORLDWIDE. This is what can happen when you are not re-presented by a BAR (British Accredited Registry) Lawyer who's first obligation is to the Corrupted Courts and not their client.

Plandemic 2: Indoctornation

Covid-19: Who Fact-Checks the Fact-Checkers?

DR. DAVID RASNICK: THE DEVASTATING GLOBAL SWINDLE -- FROM AIDS TO COVID-19

Swindle: Scientific & Otherwise—From AIDS to COVID-19

 

Has the Evidence of Asymptomatic Spread of COVID-19 been Significantly Overstated?

English
Body: 

Evidence of transmission of SARS-CoV-2 from patients who remain asymptomatic (as opposed to pre-symptomatic) is found in a body of numerous meta-analyses. Evidence of asymptomatic transmission has been based on only a handful of instances which themselves are questionable. The existence of transmission of SARS-CoV-2 from asymptomatic individuals has become an accepted truth but the evidence for this phenomenon being anything other than mistaken interpretation of false positive test results is weak. Examination of the underlying data from the most frequently-cited such meta-analyses reveals that the conclusions are based on a surprisingly small number of cases (six in total globally) and, moreover, the possibility that they are all coincidental contacts with false positive results cannot be ruled out. Transmission which is pre-symptomatic is rare and represents a negligible risk to the population. It is questionable therefore whether any of the extensive testing, tracing, isolation and lockdown policies have delivered any worthwhile benefit over and above strategies which seek to advise symptomatic individuals to self-isolate.

EMA advises against use of ivermectin for the prevention or treatment of COVID-19 outside randomised clinical trials

English
Body: 

EMA advises against use of ivermectin for the prevention or treatment of COVID-19 outside randomised clinical trials

 

Once Upon A Time in Wuhan....- Dr Sam Bailey

Dr Sam will take you back to December 2019 and highlight some of the key concepts that have been used to FUEL this crisis

References:
1. Dr David Martin’s deposition: 
https://odysee.com/@thecrowhouse:2/Brighteon:5

YOU ARE BEING SCAMMED: Lab admits there is no test for COVID variants....

 

 

How  can one even test for a variant of something  that has not been isolated and  proven to exisit  by using   a manufacturing technique ( polymerase chain reaction) that is not a test?

 

Virus 'Isolation

Factchecking the Factcheckers - Full Fact against Mike Yeadon

English
Body: 

1. Credentials: An anonymous young guy against one of the worlds most respected and published scientists. Who do you believe?
2. Mike Yeadon has everything to lose by speaking out, including maybe his life. Full Fact is funded bny Facebook, Pierre Omidyar(E-bay), George Soros and "anonymous Donors".
3. There is no comment field on the youtube video. Full Fact obviously doesn't want a debate.
4. Regarding Face Masks: 
There is some evidence that face masks might reduce, but not eliminate virus transmission in droplets from sick individuals. Full facy is also referring to a study in the Lancet from May 2020 that was very hypothetical based on no randomised controlled studies released before the first randomised study from Denmark, that showed no significant effect of Face masks ro reduce Covid transmission.
5. Regarding Lockdowns: It has been clearly proven that Lockdowns have more negative than positive effects. The studies stating the opposite are either computer models without relationship to reality, ie this study cited by Full Fact from the infamous Imperial college based on a computer model or non-comparative studies, where you mistakenly believe that the ie natural tendency for infections to diminish in summer was caused by lockdowns.

6. Regarding "The Vaccines". It has been clearly shown that the Covid 19 vaccines are neither safenor effective, with tens of thousands of deaths already officially registered, meaning that the real number probably is 10-100 times higher, as it is a known fact that doctors don´t report most of the side effect and deaths from vaccines, due to time restraints , social pressure and lack of appropriate collection of data from vaccinated individuals, with performed follow up lab tests like D-dimer and lack of structured follow up with health questionnaires at certain time intervals, which is the case in all "normal phase III studies

Respiratory virus shedding in exhaled breath and efficacy of face masks

English
Body: 

Abstract

We identified seasonal human coronaviruses, influenza viruses and rhinoviruses in exhaled breath and coughs of children and adults with acute respiratory illness. Surgical face masks significantly reduced detection of influenza virus RNA in respiratory droplets and coronavirus RNA in aerosols, with a trend toward reduced detection of coronavirus RNA in respiratory droplets. Our results indicate that surgical face masks could prevent transmission of human coronaviruses and influenza viruses from symptomatic individuals.

 

 

Dr. Andreas Kalcker on how CDS helps reduce magnetism induced by graphene oxide

English
Body: 

Pages

Subscribe to Medic Debate RSS