URGENT: La Quinta Columna calls on people to record and share videos of Geiger counter measurements

English
Body: 

URGENT: La Quinta Columna calls on people to record and share videos of Geiger counter measurements

August 14, 2021

Dr. Zelenko speaks to a Rabbinical court in Jerusalem

Dr. Zelenko speaks to a Rabbinical court in Jerusalem, explains all the data and testimonys of other experts, the vaccine is the biggest risk of genocide to humanity, why is knowledge being suppressed and coercion being used to get people jabbed,

DR SUSAN VOSLOO, SOUTH AFRICA'S FIRST FEMALE HEART SURGEON

South African Cardiologist captures the truth and lies that is Covid and vaccines.
The jab was not create to treat Covid, Covid was made to be treated by Jab!

Covid-19: Dr Sam FAQs 2Safe and Effective, Then and Now- Dr Sam BaileyReferences:

The Global Report on Covid 19 by World Doctors alliance etc

English
Body: 

This is an excellent summary made by the world Doctors alliance and the German extra Parliamentary Corono investigatio0n Committee. Click on the link below to read it

https://online.anyflip.com/inblw/ufbs/mobile/index.html?s=08&%3B

 

Tyranny: The Deadliest Pandemic

English
Body: 

 

 

Electrospun Nanofibers as Carriers of Microorganisms, Stem Cells, Proteins, and Nucleic Acids in Therapeutic and Other Applications

English
Body: 

REVIEW article

Front. Bioeng. Biotechnol., 25 February 2020 | https://doi.org/10.3389/fbioe.2020.00130

Electrospun Nanofibers as Carriers of Microorganisms, Stem Cells, Proteins, and Nucleic Acids in Therapeutic and Other Applications

Dr. Judy Mikovits interviewed by the Health Ranger: Fauci's covid crimes aren't his first "plandemic"

Dr. Judy Mikovits interviewed by Mike Adams.
NaturalNews videos would not be possible without you, as always we remain passionately dedicated to our mission of educating people all over the world on the subject of natural healing remedies and personal liberty (food freedom, medical freedom, the freedom of speech, etc.). Together, we’re helping create a better world, with more honest food labeling, reduced chemical contamination, the avoidance of toxic heavy metals and vastly increased scientific transparency.

Final plea regarding Case HSAN 24.1-34243 / 2019/Dr. Mikael Nordfors

The Swedish Health and Care Inspectorate (IVO) wants to inform that it has come to the authority's knowledge that Mikael Nordfors states in a Youtube clip that there are drugs and treatment for Covid-19. Here is the clip from 29/3 2020:

Mikael Nordfors also states in the Youtube clip that if he had a Covid-19 clinic, he would treat patients with a high dose of vitamin C, vitamin D, zinc, hydroxychloroquine and azithromycin.

Repurposing Disulfiram in the Treatment of Lyme Disease and Babesiosis: Retrospective Review of First 3 Years’ Experience in One Medical Practice

English
Body: 

A total of 71 patients with Lyme disease were identified for analysis in whom treatment with disulfiram was initiated between 15 March 2017 and 15 March 2020. Four patients were lost to follow-up, leaving 67 evaluable patients. Our retrospective review found patients to fall into a “high-dose” group (4 mg/kg/day) and a “low-dose” group (<4 mg/kg/day). In total, 62 of 67 (92.5%) patients treated with disulfiram were able to endorse a net benefit of the treatment with regard to their symptoms. Moreover, 12 of 33 (36.4%) patients who completed one or two courses of “high-dose” therapy enjoyed an “enduring remission”, defined as remaining clinically well for 6 months without further anti-infective treatment. The most common adverse reactions from disulfiram treatment in the high-dose group were fatigue (66.7%), psychiatric symptoms (48.5%), peripheral neuropathy (27.3%), and mild to moderate elevation of liver enzymes (15.2%). We observed that although patients on high dose experienced a higher risk for adverse reactions than those on a low dose, high-dos patients were significantly more likely to achieve enduring remission.

Two interviews with Pfizer Whistleblower Karen Kingston Confirm Covid Injections are Poisonous Bioweapons

Dr. Andrew Kaufman of https://andrewkaufmanmd.com/ guest hosts The Alex Jones Show with Karen Kingston, a former Pfizer employee and current analyst who confirms that the ingredients in the COVID inoculation are poison.

 

 

 

STEW PETERS WITH KAREN KINGSTON

Disulfiram (Tetraethylthiuram Disulfide) in the Treatment of Lyme Disease and Babesiosis: Report of Experience in Three Cases

English
Body: 

 Three patients, each of whom had required intensive open-ended antimicrobial therapy for control of the symptoms of chronic relapsing neurological Lyme disease and relapsing babesiosis, were able to discontinue treatment and remain clinically well for periods of observation of 6–23 months following the completion of a finite course of treatment solely with disulfiram. One patient relapsed at six months and is being re-treated with disulfiram.

Ozonbehandling, för bra för att vara sant?

Publication type:

Therapeutic intervention:

Therapeutic Substance(s):

field_vote: 

Ozon (O3) gas som upptäckts på mitten av artonhundratalet är en molekyl bestående av tre atomer syre. Ozonterapi har använts och studerats i mer än ett sekel. Effekterna är bevisade, konsekventa, säkra och med minimala och förebyggbara biverkningar. Medicinsk O3 används för att desinficera och behandla sjukdomar. O3  dödar bakterier, virus, svampar, jäst och protozoer, stimulerar syremetabolism och blodcirkulation, aktiverar antioxidativa mekanismer  samt aktiverar immunsystemet. Ozon är toxiskt för lungepitel och ögon, pga av låg aktivitet av antioxidanter  i dessa vävnader. Det ges därför främst som intrevenös infusion, antingen direkt i blodet, som ozniserad koksaltlösning eller med s.k. major autohemoterapi, dvs att man tar ut en mängd blod ur kroppen som ozoniserat extrakorporalt, för att sedan infunderas tillbaka igen. Detta kan göras från upp  till 30 gånger i rad, beroende på behandlingstradition och behandlingsmål. De flesta gör det dock endast en gång. Man kan också ta ut en mindre mängd blod, som ozoniseras för att sedan injiceras intramuskulärt. Detta kallas minor autohemoterapi. Rektal applikation är enkel att utföra, har goda kliniska effekter och kan också genomföras av patienterna själva i deras hem.  Gasen kan injiceras intramuskulärt vid muskelskador, paravertebralt vid ryggont, i leder vid ledproblem samt direkt in i diskbråck under röntgengenomlysning som ett säkert och billigt alternativ till operation. Ozon används också flitigt som skönhetsbehandling topicalt, som subcutana injektioner samt ozonbad. Det förekommer också flitigt inom odontologin inom kariesbekämpning och bekämpning av odontologiska infektioner. Man kan innesluta drabbade kroppsdelar i ozongasbad och på detta sätt bekämpa infektioner och förbättra sårläkning. Man kan också behandla med ozonkräm och ozonolja. I denna litteratursammanställning sammanfattas 76 kliniska studier, varav 55 är kontrollerade  11 dubbelblinda randomiserade studier. 30 av studierna är prospektiva och randomiserade, men icke blindade . 75 av de 76 studierna visar statistiskt signifikanta resultat, eller positiva resultat jämfört med ingångsstatus och/eller förväntad prognos. Behandlade tillstånd är hjärtsvikt, koronär och perifer kärlsjukdom, diabetes, diabeteskomplikationer, ebola, burullisår, hepatit, atypiska pneumonier, svampinfektioner, infektioner i tandkött och munhåla, genitouretala infektioner, fibromyalgi, reumotoid artrit, multipel skleros, ulcerös colit, peritonit, pankreatit, magsår, bakteriell vaginos, placentainsufficiens, förebyggande behandling vid prostataoperationer, urinvägsinfektioner, kroniska sår, brännskador, venösa bensår, traumatiska sårskador, lungemfysem, cancer, osteonekros i käken, diskbråck, spondylos, spondýlolistes, knäartros, käksmärtor, vestibulococheära problem, autonom dysregulering och huvudvärk. Det kan också användas som anti-aging och som allmänt prestationsökande medel inm idrott mm. Ozon är inte dopingklassat, men reinfusion > 100 ml blod är inte tillåtet enligt WADA.

Vi går också igenom möjliga verkningsmekanismer samt en del om ozonbehandlingens historik.

Doctors for Covid Ethics Posts

English

Freedom of Information Responses on CoV - 2 Now Called CoV - 19

English
Body: 

The following NEW Freedom of Information Responses for SARS-CoV – 2 NOW called SARS-CoV – 19 are from the countries of the USA, Ukraine, Brazil, Netherlands, Australia, England Ireland and Canada from March 15th, 2021 to August 4th, 2021!

There is NO VIRUS!

There is NO “SARS CoV – 2 or SARS CoV – 19 Virus that has been scientifically isolated using the scientific “Gold Standard” of Koch or Rivers Postulates showing to existence by anyone, anywhere in the World!

Freedom of Information Responses on CoV - 2 Now Called CoV - 19

Updated: 11 hours ago

UK Lawyers Serve Notices of Liability on COVID Vaccinators Who Administer Shots Without Obtaining Full Informed Consent

Undefined
Body: 

"

.UK attorney Anna de Buisseret today announced serving Notices of Liability on COVID-19 clinics and individuals administering the experimental biological agent known as the “COVID-19 vaccine” without obtaining fully informed consent, freely given in accordance with the Nuremberg Code and UK and International law.

Doctors for Covid Ethics Symposium

Session I : The False Pandemic with Prof. Martin Haditsch and his discussion partners: Sucharit Bhakdi, Michael Palmer, Ulrike Kämmerer, Denis Rancourt, Harald Walach, Sam White, Thomas Binder, Charles Hoffe 00.00 Greetings and Introduction / Opening Statement by Sucharit Bhakdi Author of Corona, False Alarm? (Sep, 2020) with Karina Reiss http://www.fivedoves.com/letters/may2021/luisv516-1.htm

It´s time to simply cancel "pandemy"

https://rumble.com/vkocxm-dr.-sucharit-bhakdi-vysvtlen-pro-cel-vakcinan-narativ-je-u-konce.html

1. pandemy is over

2. assymptomatic spread does not exists

3. vaccine is obsolete

Coronavirus Spreading Among the Vaccinated in Highly Vaccinated Countries

English
Body: 

by Marco Cáceres

How to kill two mosquitos in one blow

English

Dr. Paul Marik says in this interview that the most effective method of eradicating Covid 19 is not a vaccine, but to give Ivermectin, vitamin D, and Aspirin prevention to the entire population. As a side effect, you can also then get rid of Malaria, because Malaria mosquitoes that have bitten Ivermectin-treated die ....
By giving Ivermectin and Chlorine Dioxide to the population, two very cheap and safe medications, we can most likely eradicate both Covid and Malaria and the need for covid vaccine https://www.medicdebate.org/node/2352,

Endectocides as a complementary intervention in the malaria control program: a systematic review

English
Body: 

 

Results: Thirty-six published papers have used systemic insecticides/endectocides for mosquito control. Most of the studies (56.75%) were done on Anopheles gambiae complex species on doses from 150 μg/kg to 400 μg/kg in several studies. Target hosts for employing systemic insecticides/drugs were animals (44.2%, including rabbit, cattle, pig, and livestock) and humans (32.35%).

Conclusions: Laboratory and field studies have highlighted the potential of endectocides in malaria control. Ivermectin and other endectocides could soon serve as novel malaria transmission control tools by reducing the longevity of Anopheles mosquitoes that feed on treated hosts, potentially decreasing Plasmodium parasite transmission when used as mass drug administration (MDA).

In other words, this means that there is a possibilty ro erradicate Malaria in certain areas by giving Ivermektin to animals and humans, thereby killing the Malaria mosquitos!

Post-lockdown SARS-CoV-2 nucleic acid screening in nearly ten million residents of Wuhan, China

English
Body: 

This article shows no evidence of asymptomatic spread of Covid 19 among 10 million participants in Wuhan, China.

Magnetic graphene oxide: Synthesis approaches, physicochemical characteristics, and biomedical applications

English
Body: 

Magnetic graphene oxide, a compound of magnetic nanoparticles and graphene oxide, possesses distinct physical and chemical characteristics, including nano size, a large specific surface area, paramagnetic and biocompatible properties, making it a promising biomaterial in the field of biomedicine. In particular, its excellent characteristics, including the integration of specific photothermal properties, magnetic thermal properties, paramagnetism, active chemical bonds, hydrophilicity, and low cytotoxicity, have been applied to remarkable bio-applications in bioimaging, biosensors, biochemical extraction and separation, stem cell regulation and the induction of differentiation, targeted drug delivery, and cancer therapy. In this review, we concentrate on the approaches of preparation, fundamental structures, biocompatibility, and the biomedical applications of magnetic graphene oxide composites. 

The crime of being healthy ( Senator Malcolm Roberts, Australia)

'The side that is locking people up for the crime of being healthy, arresting protesters, pepper spraying kids, beating up grannies, banning books and electronic messages, censoring social media, sending threatening letters, forcing small businesses to close, urging people to dob in dissenters and banning safe drugs that have worked for 60 years are all on the wrong side of history.'

Pages

Subscribe to Medic Debate RSS