Välkomna till Medic Debate!

Swedish

OBS! Denna webbplats är endast till för att förmedla information. Genomför aldrig behandlingar utan att rådfråga din läkare/terapeut!

Använd Public peer review (PPR) för att  utvärdera medicinsk information.
Alla publikationer om Medic Debate kan bedömas och diskuteras så att vi kan ha möjlighet att presenteras för båda sidor av ett argument för så att kunna skapa våra egna, oberoende beslut och uppfattningar.
Syftet är att använda kollektiv intelligens för att på ett opartiskt sätt hitta guldklumparna bland de miljoner medicinska artiklar som publiceras varje år. Ni som vill bidra till detta banbrytande projekt kan swisha valfritt belopp till swish-nummer 1231025204, eller skicka pengar till Handelsbanken konto 177 660 538, kontoinnehavre Kunlabori Ekonomisk Förening.

För de som vill lära sig mer om hur de kan bidraga till att utveckla websidan kommer vi att ha en Zoom konferens varje Söndag kl 19.00  på This is the correct Link https://meet.jit.si/medicdebate

Vi vill också skapa nya riktlinjer för behandling och använda medicdebate.org som en webbplats där du kan hitta båda sidor av ett argument, till exempel: Finns det behandlingar för Covid 19 eller inte?
Det bästa sättet att förhindra propaganda och felinformation är att låta båda sidor av ett argument tala, så att. alla kan själv välja vad de ska tro på.

The Great New Normal Purge, analys av CJ Hopkins

Swedish
Body: 

2021-10-20 08:02 The Great New Normal Purge

The Great New Normal Purge

Analys av CJ Hopkins

Läkare rekommenderade behandling mot C19 – fick sin legitimation indragen

Brev till grundskolorna i Sverige. Angående aktuellt vårdläge

Swedish
Body: 

ÄMNE: NYA LARMRAPPORTER ANG. COVIDVACCINATION AV BARN ____________________________________________

TILL: REKTOR, BITRÄDANDE REKTOR, ANSVARIG FÖR ELEVHÄLSAN, SKOLSKÖTERSKA, SKOLLÄKARE, SKOLRÅDET/FÖRÄLDRARÅDET SAMT ANDRA BERÖRDA I SKOLANS ORGANISATION

SVAR TILL: skolkontakt@frihetochhalsa.se Hej!

Healing without Drugs: Western Culture has Lost its Way

Undefined
Body: 

" But those of us who have been educated in western culture have been taught our whole lives that modern medicine and science have saved the human race, and that we cannot live without it. Doctors are revered with the same respect that cultures in the past have worshiped as “priests” whom we were to seek out for our salvation.

Brott mot Helsingforsdeklarationen av vaccinationscenter i Nacksta

Victoria Engholm, född 1967  Vaccinerade sig med Moderna för att kunna hålla kurs i Frankrike.

Första vaccinationen var den 16/8 på Nacksta vaccinationscentral i Sundsvall. Efter detta började Victoria få menstrationsblödning, fast hon inte haft det på två år.  Efter andra vaccinationen den 13/9 fick hon en blödning i sex dagar. Den 29/8 fick hon så ont i vä. arm, där hon också fått ”vaccinationen” att hon inte kunde bära en resväska.

Armen blev sämre efter den andra ”vaccinationen” Har nu ont från armbågen och nedåt fingrarna. Kan inte lyfta eller belasta armen.

EU/USA /UK– Covid-19 injection related deaths and injuries

Undefined
Body: 

EU/USA /UK– 45,250 Covid-19 injection related deaths, plus  over 7.4 million injuries now reported by almost 2.2 million people by end Sept/ early Oct 2021.

 Link to US ADR Data : https://www.openvaers.com/covid-data

 EUdraVigilance covers EEA countries and also some non EEA countries. Link to the database: http://www.adrreports.eu/en/search_subst.html#/

 Link to the UK ADR’s by the MHRA:  https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions

HUR MAN AVBÖJER INJEKTIONEN

Swedish
Body: 

Hemligheten är att INTE vägra den....

Jag skriver med anledning av frågan om ett eventuellt vaccin mot COVID och min önskan att bli fullständigt informerad och få en bedömning av ALLA fakta innan jag går vidare.

 

Jag skulle vara mycket tacksam om ni kunde tillhandahålla följande information i enlighet med lagstadgade rättsliga krav:

 

Ordföranden i Svenska allmänläkarföreningen vill kväva vetenskaplig debatt med hot om uteslutning

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2021/09/forra-sfam-toppen-kan-bli-utesluten-vi-maste-markera/

Magnus Isacsson, ordförande SFAM har uttallande följande i Läkartidningen.

– Det är alltid en balansgång när det kommer fram saker som är helt tokiga – förtjänar det uppmärksamhet eller inte? Men när de åker runt i Sverige sprids den här propagandan ändå. Och om den får stå oemotsagd från oss kan det uppfattas som tyst medhåll.

CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel For Emergency Use Only

Undefined
Body: 

"no quantified virus isolates of the 2019-nCoV were available for CDC use at the time the test was developed and this study conducted"

"CDC has evaluated specimen pooling and determined that pooling of up to 4 specimens is suitable for use with the 2019-nCoV Real- Time RT-PCR Diagnostic Panel."

The UK has Fallen – 81% of Covid-19 deaths are among the Vaccinated, Male Teen Deaths have rised by 63% since they were offered the jab, Covid-19 Deaths are 12 times higher than this time last year…

Undefined
Body: 

Are you aware that Australia is currently in the grip of dictatorial tyranny due to a handful of Covid-19 deaths occurring every day? What’s happening in that country has absolutely nothing to do with a virus, and everything to do with control, and you only need to look at what’s going on in the United Kingdom to confirm that.

Important information to send to parents who are thinking of allowing their child to get the Covid-19 Vaccine

Undefined
Body: 

Important information to send to parents who are thinking of allowing their child to get the Covid-19 Vaccine

The authorities aren’t going to stop at 12 year-olds and will come for younger children soon so it is important not to give up…

 

Follow The Exposé 

 

 

Svaromål till Tidningen Aftonbladet angående förtalande artiklar

Swedish
Body: 

En replik mot de artiklar av förtalande natur om Mikael Nordfors som Aftonbladet publicerat under September 2021.

Att publiceras i sin helhet utan redaktionella ändringar.

Aftonbladet har beskrivit Mikael Nordfors verksamhet på ett sätt som kan liknas vid förtal utan att han har getts tillfälle att beskriva sin verksamhet.

Här kommer en beskrivning av den effektiva och ofarliga metod han bland flera tusen andra läkare har använt.

Analdoktorn är en grovt kränkande benämning som saknar relevans!

För 20 år sedan anklagades Mikael Nordfors för att utföra en ovetenskaplig behandling på patienter med Ischias/ryggbesvär genom att sträcka och tänja muskler och ligament i det djupa bäckenet som i sin tur trycker på många av de nerver som utgår från ryggslutet, däribland ischiasnerven. Denna metod är känd i många kulturer sedan urminnes tider och beskrevs redan av den Amerikanska kirurgen Thiele år 1936. Mikael Nordfors lärde sig denna teknik av de svenska ortopedmedicinarna Lennart Silfverstople och Stefan Blomberg. Blomberg kunde påvisa en 600% minskning av ryggsjukskrivningarna med denna metod i en kontrollerad studie från 1996. Nordfors överklagade de varningar han fick för att ha använt denna metod och blev friad i Länsrätten år 2004 (1), där Nordfors bl.a. angav >200 veteskapliga vetenskapliga publikationer som stödde hans sak, utan att socialstyrelsen kunde prestera en enda referens som visade motsatsen. Behandlingen är helt ofarlig och ledde till en förbättring av tillståndet hos >90% av patienter med ryggont/ischias i en publikation från 2005 (2). Denna kunskap är dock inte ofarlig för läkemedelsindustrin och ortopedkirurgerna, som skulle förlora en stor andel av konsumenter av smärtstillande medicin respektive onödiga ryggoperationer. Om alla de läkare som använt sig av denna metod ska kallas ”analdoktorer”, borde i så fall alla urologer, som rutinmässigt utför denna undersökning också få denna benämning, och vad skulle alla gynekologer kallas?

Media, med Aftonbladet i spetsen har försökt få det hela att framstå som att Nordfors använt sig av denna behandlingsmetod framförallt på unga kvinnor för sin egen sexuella njutnings skull, när statistiken visar att medelåldern på patienterna är 70 år och att det är lika många kvinnor som män. Dessutom har man hela tiden använt sig av ett gammalt foto från 1997, där Nordfors blev intervjuad angående den möjliga antidepressiva effekten av Johannesörtsnaps, vilket dessutom får Nordfors att falskt framstå som oseriös festprisse och alkoholist. Detta beteende från Aftonbladets sida synes vara grov ärekränkning och ingenting annat.

Falskt anklagad för att använda overksamma/farliga läkemetoder.

Klordioxid (kemisk formel ClO2), av Aftonbladet kallat ”Blekmedlet”, är en gas som härrör från en kemisk reaktion som man lätt kan få fram genom att blanda två komponenter, natriumklorit , ett mineral som utvinns ur havsvatten, och en svag syra som exempelvis mjölksyra. (3)

Människokroppen har ett normalt pH-värde på mellan 7,35 och 7,45. På grund av klordioxidmolekylens struktur fungerar den som en stark oxidant, som tar bort elektroner från väggen på sjukdomsframkallande mikroorganismer som har ett pH på mindre än 7.

 Sjukdomsframkallande mikroorganismer oxideras och förstörs då de har ett lokalt lågt pH på grund av att de förjäser glukos, blodsocker, till mjölksyra som har omkring 4-5 i pH-värde. Elakartade mikroorganismer inkluderar vissa virus, bakterier, svampar, parasiter, mikrober, slemhinnors biofilm och tumörceller. Dessa organismer är anaeroba (lever utan syre) och får sin energi från förjäsning av glukos till mjölksyra och har därför ett pH i den omedelbara omgivningen mindre än 7.

Oxidationsmekanismen för klordioxid hjälper således immunsystemet att eliminera sjukdomsframkallande mikroorganismer, även kallade patogener.

Klordioxid skadar inte cellmembranen i våra friska celler då de har ett normalt pH i den omedelbara närheten, tvärtom förstärker det energiproduktionen i våra mitokondrier (cellernas energifabriker), vilket har en mängd positiva hälsoeffekter.

Den terapeutiska verkan av klordioxid beror till stor del på dess pH-selektivitet. Det betyder att denna molekyl ramlar isär och frigör syre när den kommer i kontakt med en syra som mjölksyra. Därvid frigörs klordioxid vid sitt sönderfall till syre i blodet, ett annat sätt att transportera syre än röda blodkroppar.

Det är därför klordioxid inte skadar våra samarbetande bakterier som är en del av vår kropp utan klordioxid reagerar bara på de platser där patogener genererar ett pH som är surare än vår kropp, särskilt för mikroorganismer som lever i en anaerob miljö. Dessutom kan klordioxid också framkalla apoptos eller celldöd i cancerceller.

Enligt toxikologiska, giftighetsstudier, från EPA (U.S. Environmental Protection Agency) lämnar klordioxid inte giftiga rester (endast salt (natriumklorid) och vatten), och det ackumuleras inte i kroppen .

Det måste också påpekas att en dödlig dos av klordioxid uppgår till 250 mg per kg kroppsvikt vilket motsvarar omkring 19 000 mg till en vuxen om 75 kg. Den mängd som används är omkring 50 mg vid en behandling, en säkerhetsfaktor på mer än 300 gånger.
Giftigheten kan därför bortses ifrån vilket de många behandlingar som gjorts, och biverkningarna är försumbara(4).

Klordioxid är godkänd enligt lag i Bolivia

I Bolivia godkändes lag nr 1351 från 2020 som godkände beredning, kommersialisering, leverans och användning under samtycke av klordioxidlösning som förebyggande och behandling inför COVID-19-pandemin.Statistik från Bolivia visar en markant minskning av antalet fall och dödsfall i landet. Till exempel, från en topp på 2 031 dagliga fall den 20 augusti 2020, fallade fall till 147 dagliga fall den 21 oktober 2020, vilket motsvarar en minskning med 93%(4). 

Detsamma kan sägas om de metoder för ozonbehandling som Mikael Nordfors har använt(6), samt de mycket moderata doser med Antabus (disulfiram)(7), Lågdos Naltrexon(8) och Gabapentin(9), som Socialstyrelsen helt utan grund och bevis betecknat som livsfarliga. Den patient som avsågs var mycket dålig både innan hans far tog kontakt med mig för rådgivning, samt efter detta. Mikael Nordfors behandling har inte haft någon som helst påverkan på hans hälsotillstånd, som i skrivande stund har uppgetts vara kanske ännu värre, trots insatser från den konventionella vården. Vissa patienter är helt enkelt svåra att bota.

Ansvarsnämnden bröt också mot Svensk lag genom att vägra Mikael Nordfors en muntlig förhandling, så att han i lugn och ro kunde framlägga alla bevis.

Det kan därför med säkerhet konstateras att Aftonbladets och tillika ansvarsnämndens påståenden om att Nordfors utsätter patienter för livsfara är helt grundlösa.

Detsamma kan dock inte sägas om den skamlösa propagandakampanj som Aftonbladet och våra myndigheter har utsatt det Svenska folket för vad gäller de s.k. Covid 19 vaccinerna, som inte är några vaccin i traditionell mening (dvs en avdödad eller försvagad mikroorganism med immunförsvarsstimulerande proteiner som injiceras i individen för att åstadkomma ett immunsvar som ska kunna skydda mot framtida infektioner).

Det rör sig i själva verket om ett gen-modificerande läkemedel som blivit kallat vaccin för att kunna kringgå de mera strikta säkerhetsbestämmelserna för genmodifierande läkemedel jämfört med vaccin.

Dessa läkemedel är inte testade rörande vare sig långtidsbiverkningar eller effekt på gravida, respektive framtida fruktsamhet, men det har framkommit en i det närmaste lavinartad ökning av vaccinrelaterade dödsfall i både Europa och USA, där man t.ex. enligt det Amerikanska s.k. VAERS registret registerat > 15 000 dödsfall, vilket är mycket mer an alla andra vaccin tillsammans under VAERS 30-åriga historia. Till detta kommer att det är ett etablerat faktum att endast 1-10 % av samtliga vaccinbiverkningar brukar rapporteras till VAERS, vilket innebär att dödssiffran snarare handlar om 100 000 tals personer, enbart i USA. Det finns också massor med rapporter om hur läkare som försökt rapportera in vaccinbiverkningar råkat ut för repressalier och blivit t.ex hotade att förlora sina jobb.

I en studie som för närvarande utförs av professor Sucharit Bhakdi från Tyskland, en av världens mest publicerade virologer, har man enligt preliminära resultat lyckats påvisa att 60 % av de som blivit ”vaccinerade” visat upp en ökning av laboratorieparametern D-dimer, vilket tyder på att de fått små mikroblodproppar som riskerar att utvecklas till stora skadande blodproppar.

Det har mer och mer framkommit att det verkar vara det s.k. Spike proteinet som framkallar den ökning av blodproppar som kunnat ses hos Covid 19 patienter, och lett till att det i första hand varit sådana med dåligt hjärtan och dåliga blodkärl som drabbats av allvarliga följder. Att då injicera människor med ett läkemedel som får de injicerade att producera denna giftiga substans i sina egna celler måste anses som mer eller mindre skogstokigt, vilket verkligheten har visat vara ett sant faktum. Detta är som gjort för att framkalla blodproppar och autoimmuna reaktioner. Dessutom finns det mycket som tyder på att de som är injicerade riskerar att råka ut för en sk. Antibody Dependant Enhancement(ADE), vilket har visat sig vara ett mycket framträdande fenomen vid djurförsök med coronavirus vaccin. Detta innebär att de injicerade kan drabbas av en livsfarlig överreaktion när de presenteras för ett liknande coronavirus efter att ha blivit ”vaccinerade”. Mycket tyder också på att ”vaccineringen” kan ha skadlig effekt på fertiliteten hos injicerade kvinnor, eftersom Spikeproteinet synes ackumuleras i äggstockarna och kan förhindra bildningen av en frisk moderkaka(11).

Antalet missfall hos ”vaccinerade” har också ökat med minst 500 % vilket banar väg för ”en talidomidkatastrof på steroider” som den f.d. vice VD:n  och forskningschefen för Pfizer, Mike Yeadon uttryckte det i ett privat samtal.

Samtidigt har både myndigheter och media aktivt förföljt alla som försökt påvisa dessa fakta och som dessutom har propagerat för väletablerad förebyggande behandling som t.ex. Vitamin D3, Vitamin C, Zink, Quercitin, Hydroxyklorokin och Ivermektin.

På Mikael Nordfors websida, www.medicdebate.org finns bland annat en sammanställning som sammanfattar minst 977 vetenskapliga studier angående tidig och förebyggande behandling av Covid 19(12).

Detta beror på att läkemedelsbolagen inte kan få nödtillstånd för användning av ”vaccin” om det finns fungerande behandlingar.

Alla dessa obestridliga fakta har blivit aktivt censurerade av både konventionella media, youtube, facebook och twitter mm, och Aftonbladet har varit en av de aktivaste i Sverige för att befrämja denna vettlösa, vulgära och direkt dödande propaganda.

Det är inte Mikael Nordfors, utan de krafter som vill tysta och motarbeta oss och våra många vänner som är ansvariga för att utsätta vår befolkning för livsfara.

Bland våra vänner räknas till exempel den franska Nobelpristagaren i medicin, Luc Montagnier, den världsledande virologen Professor Sucharit Bhakdi från Tyskland, den likaså världsledande infektionsspecialisten, professor Christian Peronne från Paris, den världsledande genetikern och MRNA specialisten, professor Alexandra Henrion Caude från Paris.

Många världsledande advokater, däribland Dr. Rainer Fuellmich från Tyskland/USA (mannen som bland annat vunnit mot Volkswagen angående avgasfusket, samt Deutsche Bank m.fl.) Robert Kennedy Junior och Tomas Renz från USA, Jean Claude Duhamel från Frankrike mm har inlett processer mot ett flertal regeringar och myndigheter för ”brott mot mänskligheten”, och Aftonbladet kommer nog också att få sin andel för sin medverkan i detta gigantiska brott, som de synes vara delaktiga i.

Vi, samt övriga nämnda personer är villiga att gå i debatt mot de misstänkt korrumperade vetenskapsförfalskare som Aftonbladet förlitar sig på, som t.ex Matti Sällberg och Anders Tegnell.

 

1/10 2021 Mikael Nordfors, f.d. leg läkare och Björn Hammarskjöld, assisterande professor i Pediatrik vid Strömstad Akademi, f.d. överläkare i pediatrik och filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet (1971).

Henning Witte, jurist

 

En retrospektiv observationsstudie om effekten av klordioxid för profylax av symptom som liknar COVID19 hos släktingar som lever med Covid 19 patienter.

Swedish
Body: 

Hittills finns det inget effektivt profylaktiskt medel för att förhindra COVID-19. Emellertid kan utveckling av symtom som liknar covid19 förhindras med en vattenlösning av klordioxid (ClO2). Denna retrospektiva studie utvärderade effekten av en vattenlösning av ClO2 (CDS) som ett profylaktiskt medel hos 1.163 släktingar som lever med positiva / misstänkta patienter med COVIDXNUMX.

Morgellon – en uppdatering i Coronatider

Swedish
Body: 

I den artikeln föreslogs en hållbar och logisk teori om vad Morgellons egentligen är.  Tidigare framkastade hypoteser saknade alla tillräckliga fakta.

För att förstå sjukdomens karaktär jämfördes den med Galna-Kosjukan.  Det skulle innebära att att de konstiga beständiga fibrer som först kryper och växer fram under yttersta hudlagret skulle kunna vara en mycket beständig bildning av proteiner precis som prionerna var det vid Galna-Kosjukan. Skillnaden är at vid Galna-Kosjukan hos nötboskap respektive Jacob-Kreutzfeldt sjukdom hos människor så är det nervceller som drabbas. Vid Morgellons är det celler i huden som blir drabbade. Detta gör att Morgellons inte är dödlig då hudcellerna nybildas i en takt som vida överstiger nervcellerna. Det finns då till och med också stora möjligheter både att lindra och också med tålamod till och med göra sig kvitt sjukdomen.

Rapid initiation of nasal saline irrigation to reduce morbidity and mortality in COVID+ outpatients: a randomized clinical trial compared to a national dataset

Undefined
Body: 

Abstract

Importance SARS-CoV-2 enters the nasopharynx to replicate; mechanical debridement with nasal irrigation soon after diagnosis could reduce morbidity and mortality.

Objective To determine whether initiating nasal irrigation after COVID-19 diagnosis reduces hospitalizations and death, and whether irrigant composition impacts severity.

Avoid Dental Problems With Diet with Dentist Marc DiNola

Undefined
Body: 

" Is sugar the main culprit for dental decay and other issues? Dentist Marc DiNola suggests that a host of dental problems could be caused by nutritional deficiencies. He offers advice for what foods to eat to rectify the situation — including Gouda cheese, organ meats, and fat from pastured animals. He explains how foods rich in vitamin K can keep teeth strong with the proper fluid flow."

COVID-19 VACCINE INGREDIENTS

Undefined
Body: 

On 20 August 2021 Dr. Robert Young published his team’s findings after analysing the four dominant COVID-19 “vaccines” using Phase Contrast MicroscopyTransmission and Scanning Electron Microscopy and Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy. Their findings both confirm and expand upon the prior investigations carried out by Dr. Pablo Campra (University of Almeria, Spain) and Dr. Juan F. Gastón Añaños (Hospital de Barbastro, Spain). These findings are summarised in the table below.

Many of these substances were observed as being bonded to graphene oxide nanoparticles. GO nanoparticles are necrotic, able to pass into or through physiological barriers including (but not limited to) the blood-air barrier, the blood-testis barrier, the blood-brain barrier, and the blood-placenta barrier. Over a period of several months after intramuscular injection, as much as 75% of the GO nanoparticle “delivery platform”, and most of the substances listed below, are transported extensively throughout the bodies of mammals, into the blood, brain and other organs. Some of the many toxic effects of graphene oxide are myocarditis and blood clotting.

Stefan Lanka: "Viruses are not microbes and have no infectious capacity" (III of III) - DSalud

Undefined
Body: 

The well-known German virologist Stefan Lanka asserts that viruses are neither microbes nor do they have infectious capacity, so that Covid-19 cannot have been caused by the alleged SARS-CoV-2, whose existence, moreover, has not been demonstrated.
Furthermore he disputes that there is a pandemic, that there are millions of people infected and killed by this coronavirus, and that vaccines are justified since they are neither effective nor innocuous but very dangerous.
This is what he affirmed - among many other things - during the extensive interview we had with him in which he reveals the farce that the world is living through due to the constant lies and manipulations of the World Health Organisation (WHO) and the international drug agencies in complicity with the political leaders of most governments.

MODIGA MÄNNISKOR AVSNITT 59 - HANNA ÅSBERG

Anti-Forced Organ Harvesting Groups to Launch Global Summit

Undefined
Body: 

“For over two decades, the Chinese Communist Party has mobilized the entire state apparatus to monetize the bodies of those deemed undesirable and turn medical professionals into executioners"

Five non-governmental organizations (NGO) are planning webinars about battling organ transplants from non-consenting detainees, primarily from Falun Gong adherents, during the coming UN General Assembly in September.

Holocaust Survivors Write to the European Medicines Agency

Undefined
Body: 

Ahead of Anticipated COVID Vaccine Approval in Europe, Holocaust survivors and their descendants have delivered a letter to the European Medicines Agency (EMA), demanding a halt to the COVID-19 vaccination program. The survivors charge medical regulators with failing to accurately inform populations of vaccine dangers, in violation of the Nuremberg Code, calling the vaccination program a ‘second holocaust’.

Pages

Subscribe to Medic Debate RSS