Demosokrati, Spartacus 2.0 , 2020-talets slavuppror. Ljudbok av Mikael Nordfors

Peoples Court

Swedish

Disease(s):

 

 

Rapportera ett fall HÄR! 

Här är en lista över inrapporterade fall! 

Här är info om Rainer Fuellmichs "Peoples Court of Public Opinion"

 Tycker ni det är OK at vårmyndigheter och vår sjukvårdspersonal för närvarande bedriver ett systematiskt massmord på Sveriges Befolkning??

Genom att skriva ut information om "vaccinerna" och ge till sjukvårdspersonal, rektorer, poliser, företagsledare, journalister m.m. som med sitt arbete stöttar detta massmord kan ni aktivt bidra med upplysningar som kan stoppa detta!

Dessa flygblad har en QR kod till denna web-sida samt länkadress hit, där de som fått del av informationen kan kontrollera alla länkar, se informationsvideos mm.

Om dom fortsätter med att stödja massmordet efter att ha fått en vecka på sig att sätta sig in i ämnet, kan ni informera dem om att de kommer att bli uppsatta på en lista med namn och beskrivning på deras brott, t.ex. injektion av experimentell, livsfarlig substans utan att ha noggrant ha informerat om alla biverkningar, eller att ha utsatt andra människor för hot och påtryckningar att ta ett experimentellt läkemedel.

 

Välkomna till Medic Debate!

Swedish

OBS! Denna webbplats är endast till för att förmedla information. Genomför aldrig behandlingar utan att rådfråga din läkare/terapeut!

Använd Public peer review (PPR) för att  utvärdera medicinsk information.
Alla publikationer om Medic Debate kan bedömas och diskuteras så att vi kan ha möjlighet att presenteras för båda sidor av ett argument för så att kunna skapa våra egna, oberoende beslut och uppfattningar.
Syftet är att använda kollektiv intelligens för att på ett opartiskt sätt hitta guldklumparna bland de miljoner medicinska artiklar som publiceras varje år. Ni som vill bidra till detta banbrytande projekt kan swisha valfritt belopp till swish-nummer 1231025204, eller skicka pengar till Handelsbanken konto 177 660 538, kontoinnehavre Kunlabori Ekonomisk Förening.

För de som vill lära sig mer om hur de kan bidraga till att utveckla websidan kommer vi att ha en Zoom konferens varje Söndag kl 19.00  på This is the correct Link https://meet.jit.si/medicdebate

Vi vill också skapa nya riktlinjer för behandling och använda medicdebate.org som en webbplats där du kan hitta båda sidor av ett argument, till exempel: Finns det behandlingar för Covid 19 eller inte?
Det bästa sättet att förhindra propaganda och felinformation är att låta båda sidor av ett argument tala, så att. alla kan själv välja vad de ska tro på.

Vad händer egentligen i Ukraina?

“Monkeypox”

Undefined
Body: 

 

Covid 19 vaccinen - myndigheternas desinformation

Våra skattepengar avlönar, politiker, myndigheter och SVT. De ska via olika typer av expertis, ge oss korrekt information i olika situationer och i sakfrågor. Vi lägger förutom våra pengar, vår tillit till dessa myndigheter. Vi har svårt att tro att de skulle ljuga för oss, men vi behöver nog revidera vår uppfattning. Bland annat i samband med Covid-19 och ”vaccinationerna” har myndigheter, politiker och media tillsammans desinformerat, vilselett och ljugit för oss.

Former Senator John Glenn on Informed Consent

Undefined
Body: 

January 22, 1997

 

EU, children and the pregnant

The following recording is an extract, a clip from a longer documentary entirled The Brainstate. It deals with biochip in medicines, testified by professors, leading politicians and EU-commissions ethical board in scientific matters. This is a more extensive project than that of vaccines - which is just a part of something more comprehensive. This documentary is produced by the Swedish man Robert Naeslund.

 

Tegnell ljuger i SVT!

Paul Ehrlich’s Side-Chain Antibody Theory (1900) Part 1

Undefined
Body: 

"As can be see from this section of the lengthy highlights of Ehrlich’s report, he did nothing more than create a story around a possible way immunity occurs inside the body. Nothing he said was ever physically seen nor proven by his theoretical investigation. It is all conjecture and inference which was later taken to be fact due to further indirect evidence. Ehrlich used his lively imagination to conjure up a narrative for how immunity works which became the very foundation for all of Immunology today.

Introduction to ViroLIEgy

Undefined
Body: 

"As can be seen, it is claimed that even though the methods of purification exist, these methods are unsuitable for separating the assumed “virus” particles away from everything else. In other words, “viruses” can not be purified (free of contaminants) nor isolated (separated from everything else) and therefore can not be used as a valid independent variable in order to prove cause and effect. Thus, virology can not follow the scientific method and is by definition unscientific. In other words:

Another side of the coin!

Anmälan angående den svenska statens kränkningar av demokrati och mänskliga rättigheter

Anmälan den svenska statens kränkningar av demokrati och mänskliga rättigheter tillställs också Advokatsamfundet, Journalistförbundet, Talmannen i riksdagen, Institutet för Mänskliga Rättigheter, FN-förbundet, SVT ́s ledning och ledamöterna i Högsta domstolen, för att få ett yttrande av det som berörs.

What does fixation do to your cells’ morphology?

Undefined
Body: 

Highlights

All in all, these observations strongly question the use of fixed samples in research involving membrane dependent systems.

A concentration as low as 0.2% PFA already induces very strong cellular changes at the molecular level, which are translated in an observation that does not meet the characteristics of living cells. These modifications are much more accentuated amongst membranes (mitochondrial, nuclear and plasma).

Defeat the Mandates

Undefined
Body: 

Defeat The Mandates Los Angeles

If you know someone, who knows someone, who knows someone, who lives anywhere near Los Angeles, please share this invitation with them.

10 scientific publications in virology as a representative example of documented scientific fraud

Undefined
Body: 

"Virology is not a science and never has been, quite the opposite! It is proven to be against it!

In all scientific publications of claimed disease-causing viruses, scientific fraud has been committed by virologists.
All publications lack the necessary control experiments that could remove any doubt. 

Perils and Pitfalls of Empirical Forecasting

Undefined
Body: 

Abstract

US biolabs in Ukraine

Undefined
Body: 
US biolabs in Ukraine
politically explosive - scientifically irrelevant
 
- - -
"Actually, we already published a video about bioweapons, artificial pathogens and the "Wuhan virus" theory. However, since the interest in these topics does not wane, we still get many questions about them and fear is still being fueled, we have decided to write an additional article about it.
In it we go into some scientific and social aspects that have not yet been dealt with in our video.
 

Camilla Sjögren

Cretzfeldt Jacobs Syndrome after injection with Covid "vaccine"


Februari 2022

I Jmm-intervju # 23 intervjuar jag Per Olhans vars mor gick bort efter tredje vaccinsprutan mot Covid-19. De två första sprutorna gick bra men efter den tredje kände Pers mor att något inte stod rätt till.

Anmälan av läkemedelsverket till åklagarmyndigheten i Uppsala

Åklagarkammaren i Uppsala
Chefsåklagare/kammarchef Ingrid Isgren
Ingrid. isgren @aklagare.se
Telefon 010-562 67 60
registrator.ak- uppsala @aklagare.se
Denna åklagaranmälan om synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar om
läkemedelsförfalskning med mera ska i laga ordning registreras av registrator, begär därtill
fullständiga kontaktuppgifter på av Chefsåklagare/kammarchef Ingrid Isgren utsedd
handläggare av ärendet, därtill diarieblad/diarie nr alternativt dagboksblad, som bevis och

“Analysis of SARS-CoV-2 publications”. CCDC

Undefined
Body: 

– CCDC: A new coronavirus associated with human respiratory disease in China

– CCDC: A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019

"the two publications that are largely responsible for the Corona crisis."

Pages

Subscribe to Medic Debate RSS