WHAT'S THE DEAL WITH THE MRNA VACCINES? DR. LANKA EXPLAINS.

 

WHAT'S THE DEAL WITH THE MRNA VACCINES? DR. LANKA EXPLAINS.. |
 DUTCH SUMMARY IN DESCRIPTION

Thumbnail: I'll never forget William Shakespeare, the first man in Britain to get the 'vaccine' 

-----

Stefan Lanka explains the how and why of the mRNA 'gene therapy' vaccines; which pharma/biotech companies are involved in its development and production and whether valid studies have been conducted. The mRNA vaccines do not work as claimed. So, what if, after 40 years of investing heavily in gene technology with no meaningful, demonstrable results, the 'pandemic' had to cover up these failures to prevent a financial disaster?

To summarize:

- Injecting anything beyond the skin (water, air.. anything) results in inflammation, they assumed it was an 'immune reaction' (the false theory behind vaccination).
- They then decided to use synthetic RNA. However, the problem is not RNA: pure RNA dissolves after injection in the muscle, the lipid nano particles (lnp's) are the problem.
- Pure RNA is a very stable molecule and does not need to be frozen.
- The RNA vaccine technique does not even work as claimed, the alleged effect was never proven and there is no basis for this theory; they never managed to produce a 'foreign protein'. (*)
- It was agreed upon that (m)RNA vaccines were not ready to be brought to market, however, countries were pushed to roll this vaccine program out (operation warpspeed).
- Consensus was / is that these lipid nano particles must be used by every covid vaccine supplier.
- Moderna contains the most lnp's per injection (100µg).

(So yes! YOU are the experiment... and the lnp's build up, booster after booster.)

Second part of the video:
- The body cannot detox from nano particles, or only with great difficulty.
- Nano particles cause constant inflammation.
- Wherever the nano particles end up, in the brain, in blood vessels etc, will result in the severe reactions we have seen occurring.
- Even 'placebo's' contain nano particles.
- True scientific studies were never done!

(so, remember that lpn's are PEGylated to keep them stable)

-----

Stefan Lanka legt het hoe en waarom van de mRNA 'gentherapie'-vaccins uit; welke farma/biotech-bedrijven betrokken zijn bij de ontwikkeling en productie ervan en of er geldige studies zijn uitgevoerd. 
De mRNA vaccins werken niet zoals wordt beweerd. Dus, wat als, na 40 jaar zwaar investeren in gentechnologie zonder zinvolle, aantoonbare resultaten, de 'pandemie' deze mislukkingen moest verdoezelen om een ​​financiële ramp te voorkomen?

Kort samengevat:

- Allles wat je voorbij de huid inspuit (lucht, water..alles) resulteert in een ontstekingsreactie, de zogenaamde 'immuunreactie' (de algemene misvatting rondom immuniteit en vaccinatie).
- Ze besloten toen om synthetisch RNA te gebruiken. Het probleem is echter niet RNA: puur RNA lost op na injecteren in de spier; de lipide nanodeeltjes (lnp's) zijn het probleem.
- Zuiver RNA is een zeer stabiel molecuul en hoeft niet te worden ingevroren.
- De RNA-vaccins werken niet eens zoals wordt beweerd; het vermeende effect is nooit bewezen en er is geen basis voor deze theorie; - ze zijn er nooit in geslaagd een 'artificieel eiwit' ('spike protein) te produceren. (*)
- In eerste instantie was men het over eens dat de (m)RNA-vaccins nog niet klaar waren om op de markt te worden gebracht, maar landen werden gedwongen het vaccinatieprogramma uit te rollen (Operatie Warpspeed).
- Consensus was/is dat deze lipide nanodeeltjes gebruikt moeten worden door elke c-19 vaccin leverancier.
- Moderna bevat de meeste lnp's per injectie (100 µg)

(Dus ja! JIJ bent het experiment... en de lnp’s stapelen zich op in je lichaam, booster na booster.)

Tweede deel van de video:
- Het lichaam heeft geen mechanisme om nanodeeltjes af te breken.
- Nanodeeltjes veroorzaken continue onstekingsreacties. 
- Waar de nanodeeltjes ook terechtkomen, in de hersenen, in bloedvaten etc.; daar zorgen ze voor de ernstige reacties die we hebben zien optreden.
- Zelfs 'placebo's' bevatten nanodeeltjes.
- Echte wetenschappelijke studies zijn nooit gedaan!

(En onthoudt dat lpn's gePEGyleerd zijn om ze stabiel te houden)

------
(*)
Het 'verkooppraatje' (maar hoe het NIET werkt):
In de cel werpt het mRNA zijn beschermende vetlaag af en geeft het instructies voor het maken van een spike-eiwit. Dit is een eiwit dat aan de buitenkant van het zit. Het virus gebruikt dit om zich te hechten aan gastheercellen en deze binnen te dringen.
Zodra het spike-eiwit is gemaakt, wordt het mRNA vernietigd en vertoont de cel het spike-eiwit. Het immuunsysteem merkt het spike-eiwit op en herkent het als vreemd. Een immuunrespons komt op gang.
https://www.healthline.com/health/how-does-mrna-vaccine-work#about-vaccines

0
No votes yet