Anmälan angående den svenska statens kränkningar av demokrati och mänskliga rättigheter

Anmälan den svenska statens kränkningar av demokrati och mänskliga rättigheter tillställs också Advokatsamfundet, Journalistförbundet, Talmannen i riksdagen, Institutet för Mänskliga Rättigheter, FN-förbundet, SVT ́s ledning och ledamöterna i Högsta domstolen, för att få ett yttrande av det som berörs.

När den tidigare talmannen i riksdagen Urban Ahlin 2018 gav en intervju till Jan Scherman sa han att ”vi lever i en brytningstid” och fortsatte med, ”jag tror det finns
ett stort hot emot demokratin”.
Liknande ord uttryckte
Håkan Juholt i
SvD 2016 när han framförde ”Jag är ledsen

att säga det, men jag är 100% säker, vi håller på att
avveckla demokratin.” Vad deras ord uttalade är något okänt
för allmänheten. Det handlar om något livsavgörande och
detta okända saknar inte fakta utan har behandlats i statliga
utredningar, generaldirektörers protester, professorers
böcker/avhandlingar och internationella institutioner har
under flera årtionden varnat och försökt att få upp hotet till
debatt. Det har dessutom pågått i stor skala under flera årtionden med
de mest skadliga följder och det enda media och de flesta politiker ser, som här Jan Scherman, är skuggorna av den utvecklingen.

En professor förklarade i sitt tal på justitiedepartementet att inget fick komma ut och tillade att en organisation byggts upp att förhindra befolkningen kännedom om det dolda projektet. Det utgör orsak till tystnaden om den mest kritiska utveckling som skett för människan och samhället. En statlig utredning beskrev det som inledningen av en omänsklig polisstat och den bifogade anmälan, Kränkningar av demokrati och mänskliga rättigheter om 53 sidor visar med bästa fakta från statliga dokument och 25 professorer upp det mest skrämmande statliga brott ingen kunde tro skulle kunna ske i Sverige, eller i några andra länder.

En som representerade hotet, professor Peter Westerholm tog upp det i sitt tal på Justitiedepartementet den 20.3. 1986 där man till olika delar (se talen i anmälan) beskrev övergreppen på människan: Det här kan upplevas som ett hot av många. I grunden handlar det om en politisk process. Det är ett interagerande mellan medborgarna och de institutioner samhället byggt upp, nämligen forskningsinstitutioner eller tillsyns- myndigheter... Vi har tre olika roller. De som gör forskningen, det är vi. Sedan har vi de forskningen utförs på, det är medborgarna. Därefter har vi den tredje gruppen, vi kan kalla för grindvakter, de som ser till att det läggs upp spärrar på vägen så att det inte går för tokigt.Hotet som utgör en politisk process innebär att med biochip och hjärnimplantat upprätta tvåvägs-radiokommunikation med människans hjärna, till statens super-

Stockholm den 28.3. 2022

1

datorer för medicinsk forskning, social kontroll, genetiska undersökningar, neurologiska studier, beteende- modifikation, hjärnexperiment och övervakning. Dessutom kan man med de upprättade hjärnsystemen manipulera biologi och hjärnfunktioner. Med beteendeteknologi kan man också förändra människans värderingar, moral, åsikter till vilken exakt grad som önskas, oavsett ifall det handlar om uppfattningar eller handlingar. Det använder säkerhetspolisen till att öka våld vilket gjorde EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen 2021 vände sig till den svenska regeringen med ett förbud om vissa metoder till manipulation för att skada andra personer.

Det här är dessutom en internationell utveckling och i USA har det funnits ett par tidningar som försökt väcka upp till debatt. New York Times har publicerat tre ledare (en här intill)
om hotet och den vetenskapliga Science har återkommande utgivit
forskningsresultat om möjligheterna till förändring av människan. I

en artikel över tio sidor framförde professor Carl R Rogers orden: We can choose to use our growing knowledge to enslave people in ways never dreamed of before, depersonilazing them, controlling them by means so carefully selected that they will perhaps never be aware of their loss of personhood.Samma utveckling förekommer i Sverige och under konferensen på justitiedepartementet (20.3.1986) förklarades att Sverige var ett av de länder som gått längst i utvecklingen. Det utgör en statlig våldtäkt på människans hjärna och ett EU-råd som utgav en protest kallade det för inledningen av en antropologisk förvandling och ställde frågan om vi kunde anses som människor med dessa implantat i våra hjärnor. Det är militären som med säkerhetspolis och ledande professorer tagit över utvecklingen där politikerna förlorat sitt inflytande och oftast inte ens har kurage att protestera.

Fredrik Reinfeldt är en av de som trots allt försökt att göra något emot deras verksamhet (se anmälan) på olika sätt och han skrev i boken Nya livet att det hade utvecklats sedan flera decennier och utryckte, Om vi skall bli några andra än de vi är blir det än viktigare att ställa sig frågan hur den förändringen ser ut, och i vilken ny tillvaro vi i så fall vaknar upp, tycker jag.Det var ett korrekt antagande och under årtionden har vi nu varit inlemmade i dessa superdatorsystem utan att något avslöjats. Som vi kommer se i anmälan var Alva Myrdal den förste att ta upp hjärntekniken och gav orden om, ”... nya risker för kontroll och modifikation av beteende mot människornas vilja.Nu deklarerar militära FOI att deras program Människa-system-interaktion skall förändra våra åsikter och klokhet: Målet är att systemen utformas så att människans kognitiva potential, det vill säga förmåga att uppfatta, förstå och sortera information, kan utnyttjas för maximal systemeffekt, skrev de i sin agenda av 2010 (se i anmälan).

Det här är ett militärt våldsprojekt som utvecklats i det dolda med makt och ett hårt försvar att inget kommit ut. Politikerna har ofta inte haft kunskap nog att behandla det eller protestera. Den här texten är ägnad att ge en bild av ämnet som tas upp i anmälan. Den är 53 sidor lättläst information med förtydligande bilder och uppdelad i sex delar där allt som framförs också verifieras med de mest trovärdiga fakta. Dessutom, som en extra

2

presentation bifogas en kortversion av den svensk-amerikanska dokumentärfilmen Computerbrains (34 min). Här följer en kort beskrivning av vad de olika delarna tar upp.

Del 1 utgör utdrag från två statliga utredningar 1972 när politikerna just blivit medvetna om vad som hade pågått under två årtionden bakom militär sekretess. Del 2 behandlar utvecklingen under 1980-talet med framställning av DNA-chip för våra hjärnor, flera general- direktörers protester och professor Gustav Giertz gav det chockerande beskedet att man utnyttjade människor i sjukdomsskapande och dödliga experiment. Sveriges professor i medicinsk etik utgav boken Kunskapens pris där han avslöjade att ifall det demokratiska samhället tog beslut som inte passade den dolda makten skulle dessa omintet- göras och Röda Korsets vice generalsekreterare Ragnar Boll uttryckte att regeringen måste lägga korten på bordet om vad som tog plats på häktet i Stockholm, samtidigt bistod de ett torterat offer med transmitters som insatts i hans hjärna. Del 3 utgörs av citat och kommentarer av den viktigaste av alla protester emot det människofientliga projektet, EU-kommissionens etikråds protest med deklarationen Ethical aspects of ICT-implants in the human body där representanter för 16 nationer ställde sig bakom frågan hur länge skall vi acceptera implantat i våra hjärnor och utsättas för skadlig forskning. Man tog också upp möjligheten att styra människans vilja och man krävde förbud mot att inducera rasistiska uppfattningar i oss. Något som också den franska bioetiska kommitteen indikerade som pågående. Det ger en idé om att den ökande rasismen har

uppstått genom dessa sekretesskyddade myndigheter.

Del 4 tar upp genskadade och hjärnsjuka barn som följder av projektet och det verifieras av the U.S. Department of Health, en svensk statlig utredning och avhandlingar från Uppsala universitet. Del 5 utgör även den något som kommer förändra människans förståelse av det samhälle vi lever i. Den handlar om de kriminella som sedan ca 1970 nedsövts på häkten och inplanterats med transmitters i sina hjärnor och huvuden, fått statliga hjärnskador, och även med subliminala metoder inducerats till att skada och mörda. Allt här styrks av flera professorer men även EU-kommissionens försök 2021 att med en begäran till den svenska regeringen (inlagan finns med i anmälan) förbjuda användandet av subliminala metoder för att skapa våld. Frankrikes mest välkände neuroprofessor sade i Nature, Kan verkligen de dömda anses skyldiga till brotten de straffats för. I den här delen finns också två holländska forskare med sin avhandling Did my brain implant made me do it, där man som den franske professorn, i klara ord menade att det här förde med sig nya juridiska ansvarsfrågor. Staten bär skuldbördan efter att man gått in i hjärnan och förändrat dess processer. Man talade om ökning av aggressivitet och sidoeffekter som affekterade personligheten med förändring av tankar, motivationer, önskningar och beteende. Del 6 är den mest omfattande och behandlar metoderna för att hindra något att komma ut. Här uppvisas en statlig verksamhet vilken går utanför det legala och med omfattande bestyrkanden påvisar något ofattbart. Ingen har någonsin hört talas om dessa metoder. Här uppvisas det Sveriges professor i medicinsk etik avser när han nämner om metoder

3

för att skada, skapa lidande och förstörelse för människors liv och det styrks med bilder av en sort som sannolikt aldrig tidigare setts någonstans i världen. Här framgår orsaken till att ämnet inte kommit ut, den totala makt man har över människan i dessa system. Det som givit brist på information. Allt som beskrivits här i introduktionen vidimeras med utförliga förklaringar och fakta i anmälan om Kränkningar av demokrati och mänskliga rättigheter. Hjärnprojektet är utan jämförelse den största skandalen i svensk politik.

Anmälan har skapats av ett nätverk med hjärntexter som inriktning för att få svar på frågan ifall det är förenligt med svensk lag att med tekniska medel koppla
upp människans hjärna till statens forsknings-
datorer för utnyttjande, inräknat modifikation av

hjärnfunktioner och beteenden med fjärr-
kontroll, helt utan vårt medgivande eller ens
vetskap om det.
Det är den centrala frågan. Andra
är
ifall det är lagligt att nedsöva intagna på
häkten, fängelser och psykiatriska kliniker och
inplantera elektroder och transmitters i deras
hjärnor och huvuden
vilket styrks av
röntgenbilder och professorers utlåtanden där
Riksåklagaren med Stockholms Överåklagare
/se beslut sid 21/ motiverar det med att inga lagar
förbjuder det. Ytterligare en viktig fråga är hur
psykiatrins-Socialstyrelsens sinnessjukförkla-
ringar skall bedömas
. Dessa som handlar om att tysta offren för de grava hjärnexperimenten och sprida uppfattningen att uppkopplingen av hjärnfunktioner till experimentell forskning tillhör en sinnessjukdom att tro på. Det vetenskapliga organisationer och FN fördömer som metod att gömma undan den bio-medicinska forskningen på människan /se sid 28-36/. Dessutom uppstår fler kritiska frågor i den sista delen vilken behandlar de olika metoderna för att dölja projektet och hindra något att komma ut.

Med det här projektet upphör alla traditionella sanningar om verkligheten eftersom våra hjärnor är hackade, ockuperade och många är utsatta för en sorts hjärnstympning. Här upphör rätten till sin egen kropp och EU-rådet skrev, “What can a person expect after being dispossessed of his or her own body?” Men individens förlorade status var större och man gav frågor för att indikera en nyordning som aldrig tidigare funnits, “Does a human being cease to be such a ’being’ in cases where the brain, are substituted and/or supplemented by ICT implant.” Det är den betydelsen ämnet har och nu överlämnas frågan till statliga och andra samhällsinstitutioner att de skall få möjlighet att ge sin syn på uppgörelsen, ifall våra hjärnor skall förstatligas eller inte.

Robert Naeslund-Lunnez

19401126-0819

hjarntexter@gmail.com

Vi har samma förhållande i Sverige som det Senator John Glenn vände sig emot i ett av sina avslutande tal i Senaten innan han lämnade politiken. Det han avser är att injektioner och mediciner inom sjukvården innehåller de komponenter som kopplar upp oss till superdatorsystemen. Även de nyfödda får dessa injektioner. Sedan 1980-talet kan även elektroder injiceras för att växa ut inne hjärnan.

Country:

Defendant/Suspect: 
Svenska Staten
Rating: 
10
Average: 10 (1 vote)