Individualiserad ljudfrekvensbehandling för behandling av vaccinskador