Åklagaranmälan till Stockholm Citys åklagarkammare om synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar anmäles mot SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER

City åklagarkammare                                                       sida 1 av 34

Vice chefsåklagare/tf kammarchef Katarina Lenter

katarina.lenter@aklagare.se

Telefon 010-562 56 00

Registrator

E-post registrator.akcity-stockholm@aklagare.se

Telefon 010-562 56 00

 

Denna åklagaranmälan om synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar ska i laga ordning registreras av registrator, begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på av vice chefsåklagare/tf kammarchef Katarina Lenter utsedd handläggare av ärendet, därtill diarieblad/diarie nr alternativt dagboksblad, som bevis och bekräftelse på att åklagare anmälan är emottagen och i laga ordning registrerad. Begär dessa uppgifter med vändande epost till voulf56@gmail.com och därtill till r.fuellmich@fuellmich.com , kontakt@vivianefischer.de och corvin.rabenstein@corona-ausschuss.de

 

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då denna åklagare anmälan är av synnerligen mycket stort allmänt intresse i Sverige och därtill av synnerligen mycket stort allmänt intresse internationellt.

 

 

Noteras särskilt

All kommunicering i anmälan ska ske med epost då anmälaren kan komma befinna sig på resande fot över tid.

 

Grunden för rättssäker opartisk, saklig och objektiv handläggning är de vittnen och vittnesmål med bevis från spetsspecialist sakkunniga opartiska, sakliga och objektiva globalt världskända med högsta trovärdighet som delgives åklagaren i denna anmälan fullt ut avgörande.

 

Eftersom undertecknad/anmälaren har personlig kontakt med spets specialist sakkunnige och globalt världskände advokat dr Reiner Fuellmich och hans team i Corona Investigative Committee  https://corona-ausschuss.de/en/ , som i sin tur har personlig kontakt med dessa spetspecialist sakkunniga dr Robert Malone, dr Michael Yeadon, advokat Robert F Kennedy Jr, prof. Arne Burkhardt MD och virologiprofessor Sucharit Bhakdi alla synnerligen högst TROVÄRDIGA, opartiska, sakliga och objektiva, så är inhämtande från åklagaren av deras vittnesmål och sakkunnighets bevis avgörande för rättssäker opartisk, saklig och objektiv handläggning av anmälan.

 

Undertecknad/anmälaren står till förfogande för ytterligare mer klargöranden och ser fram emot att rättssäker mycket skyndsam handläggning med prioritet säkerställs

 

2021-12-31

 

Åklagaranmälan om synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar anmäles mot SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER

Läs åklagaranmälan om 34 sidor, bifogas som bifogad pdf filen Åklagaranmälan om synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar anmäles mot SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER

 

Bilageförteckning

1

Åklagaranmälan om synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar anmäles mot SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER

2

CDC svenska, se bifogade pdf filen

3

Comirnaty…, se bifogade pdf filen

4

Skrivelsen och delgivningen Till Sveriges alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner 2021 09 11, bifogas som PDF fil

5

Inspelat samtal med Emma Spak av 2021 09 12, bifogas som mp 3 fil  http://www.jottacloud.com/s/271a538f3a6635c4d6fa14e86d5f7580fc6

6

DELGIVNING till Sveriges riksdags alla folkvalda och talmannen/talmännen 2021 09 02, bifogas som PDF fil

7

SOCIALDEPARTEMENTET……, bifogas som PDF fil

8

MASSUTSKICK…. av 2021 09 11, bifogas som Word fil

 

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post voulf56@gmail.com 

e-post eueeshealthcare@gmail.com

e-post voulf5610@gmail.com

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

Rating: 
0
No votes yet