Delgivning angående legalt ansvar till alla som kräver vaccinpass av sina kunder/anställda

Till ________________________________________________________

I den så kallade Nürnbergkonventionen, som undertecknats av den Svenska Regeringen uttrycks det tydligt att:

Nürnbergkod #1 "Ingen person ska tvingas delta i ett medicinskt experiment utan informerat samtycke."
Genom att kräva att dina kunder eller anställda ska uppvisa ett så kallat Corona-pass eller Vaccinpass bryter du helt klart mot denna lag och kommer i sinom tid att åtalas. I Nürnbergrättegångarna kom det också tydligt till uttryck att varje person är ansvarig för sina egna handlingar. Det är inte en ursäkt att säga att du bara följt nationella lagar och rekommendationer om detta inkluderar att sätta press på dina kunder att ta experimentella, oprövade injektioner och/eller medicinska testprocedurer.

Många media, politiska och icke-medicinska personer säger åt folk att ta Covid-sprutan. De ger ingen information om de negativa effekterna eller farorna med denna genterapi. Allt du hör från dem är - "säkert och effektivt" och "fördelarna uppväger riskerna." Länder använder restriktioner, tvång och hot för att tvinga människor att ta detta läkemedel eller förhindras att delta i det fria samhället 

Nürnbergkod #2: Ett medicinskt experiment måste ge fruktbara resultat som inte kan uppnås på andra sätt

Som listat ovan uppfyller inte de experimentella Covid 19 sprutorna  kriterierna för ett vaccin och erbjuder inte immunitet mot viruset. Det finns andra medicinska behandlingar som ger goda resultat mot Covid 19 såsom Ivermectin, Vitamin D, Vitamin C, Zink och sHydroxyklorokin.

Nürnbergkod #3: Där ska finnas Basexperiment  baseras på resultat av djurförsök och sjukdomshistoria
Denna genterapi hoppade över djurförsök och gick direkt till försök på människor. I mRNA-forskning som Pfizer använde – en kandidatstudie på mRNA med rhesus macaques apor med BNT162b2 mRNA. I den studien utvecklade alla aporna lunginflammation.

Nürnbergkod #4 + #5: Undvik allt onödigt lidande och skada + Inget experiment som ska utföras om det finns anledning att tro att skada eller död kommer att inträffa.

I slutet av december 2021 hade CDC VAERS rapportsystem i USA rapporterat över 20 000 dödsfall och 900 000 vaccinhändelser. I EU är siffrorna ännu högre, se https://vaxxtracker.com/VaxStatistics.aspx. Andra studier har visat att bara mellan en och tio av 100 vaccinskador rapporteras, så det rör sig sannolikt om mer än miljon dödsfall globalt.

Nürnbergkod #6:
 Riskerna bör aldrig överstiga fördelarna
Covid-19 har en återhämtningsgrad på 98-99 %. Vaccinskadorna, dödsfallen och de negativa biverkningarna av mRNA-genterapi överstiger vida denna risk. Användningen av "läckande" vacciner förbjöds för jordbruksanvändning av USA och EU på grund av Marek Chicken-studien som visar att "heta virus" och varianter dyker upp .Socialstyrelsen är fullt medvetet om att användningen av "läckande vacciner" underlättar uppkomsten av heta (dödligare) stammar. Ändå har de ignorerat detta när det kommer till människor

Nürnbergkod #7: Förberedelser måste göras mot ens avlägsen möjlighet till skada, funktionshinder eller död.
Inga förberedelser gjordes. Denna genterapi hoppade över djurförsök. Läkemedelsbolagens egna kliniska fas 3-prövningar på människor kommer inte att avslutas förrän 2022/2023. Dessa vacciner godkändes enligt en nödsituations-förordning och påtvingades en felaktigt informerad allmänhet. De är INTE FDA-godkända.

Nürnbergkod #8: Experimentet måste utföras av vetenskapligt kvalificerade personer
Politiker, media och aktörer som hävdar att detta är ett säkert och effektivt vaccin är inte kvalificerade. Propaganda är inte medicinsk vetenskap. Många butiker som shoppingcenter, Apotek och drive-through-vaccincenter är inte kvalificerade att administrera experimentella medicinska genterapier.


Nürnbergkod #9: Vem som helst måste ha friheten att när som helst avsluta experimentet
.
Trots protester från över 85 000 läkare, sjuksköterskor, virologer och epidemiologer – avslutas inte experimentet. Faktum är att det för närvarande pågår många försök att ändra lagar för att tvinga fram vaccinering. Detta inkluderar obligatoriska och tvångsvaccinationer.

Nürnbergkod #10: Forskaren måste avsluta experimentet när som helst om det finns en trolig orsak till att det leder till skada eller dödsfall
Det är tydligt i de statistiska rapporterna att detta experiment leder till dödsfall och skada, men politiker, läkemedelsföretag och så kallade experter gör inte något försök att stoppa detta genterapi-experiment från att skada en felaktigt informerad allmänhet.

Vad kan du göra för att få ett slut på detta brott mot mänskligheten? Dela denna information. Håll era politiker, media, läkare och sjuksköterskor ansvariga – att om de är delaktiga i detta brott mot mänskligheten är de också underkastade lagarna som anges i Genèvekonventionen och Nürnberg-konventionen och kan ställas inför rätta, befinnas skyldiga och dödas. Rättsprocesser går framåt, bevis har samlats in och en stor växande skara experter slår larm.
Om du inte vidtar åtgärder och ändrar dina policies före __________________ kommer denna delgivning att laddas upp på www.peoplescourt.org, tillsammans med en rekommendation till alla dina kunder och anställda att bojkotta ditt företag/institution tills du har rättat till detta brott. Du kommer också att åtalas för dessa anklagelser i en domstol och hållas ekonomiskt och juridiskt ansvarig för all skada du kan ha tillfogat dina anställda/kunder

 

Disease(s):