Brott mot Helsingfors deklarationen i Milshallen i Norrköping

En 42 år gammal fman ick Pfizers s.k. vaccin 25/8 2021, för andra gången. Han uppger att han inte blev informerad om eventuella biverkningar och att rörde sig om ett är ett oprövat DNA modifierande läkemedel. Han uppger sig ha varit helt frisk innan både fysiskt och psykiskt

Han träffade en okänd läkare innan som sade att det var effektivt och säkert. Efter den andra injetionen fick han upprepade episoder med tryck över bröstet samt andningssvårigheter. Har varit inlagd på sjukhus på Norrköpings respektive Södertälje sjukhus pga detta, där man gjort EKG, labprover mm utan att rapportera vaccinbiverkan.

 

Rating: 
0
No votes yet