Läkare rekommenderade behandling mot C19 – fick sin legitimation indragen

Läkaren Mikael Nordfors satt på middag hemma hos en bekant då han upptäckte att det var problem med förskrivningstjänsten av läkemedel. Efter att ha varit i kontakt med en patient som inte längre kunde få ut sin medicin fick han veta att patienten talat med en apotekare, som nämnt att Nordfors förskrivningskod var spärrad. Efter många undringar nåddes Nordfors senare av budet att hans läkarlegitimation dragits in efter en anmälan av Inspektionen för vård och omsorg. En av anledningarna som anförs i utlåtandet från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd är att Mikael Nordfors diagnosticerat patienter och behandlat dessa för piriformissyndrom, något som uppges ha skett trots disciplinåtgärder från IVO. Behandling med ozon anges även som ett skäl för att bedöma Nordfors som grovt oskicklig i sin yrkesutövning, då man anser att han utsatt sina patienter för ”stor patientsäkerhetsrisk med en intravenös behandling som saknar stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet.” IVO skriver att doserna för mängden ozon som administrerats inte går att urskilja och att underlåtit att dokumentera väsentliga uppgifter såsom fullständig status och anamnes i journalen. Nordfors å andra sidan menar att han har backning för sina behandlingsmetoder från kollegor i utlandet som menar att behandling med ozon är i stort sett helt ofarligt. I utlåtandet anförs även att Nordfors torgfört behandlingar mot Covid-19 som strider mot läkemedelsverkets rekommendationer. Han har bland annat rekommenderat läkare att behandla med hydroxiklorokin, och på grund av detta enligt myndigheterna underminerat tilltron till den svenska sjukvården. Nordfors anser å andra sidan att han har täckning för sina rekommendationer i internationell forskning och att beslutet att dra in hans legitimation inte har något att göra med hans yrkesskicklighet eller vården av hans patienter, utan menar istället att myndigheternas åtgärder handlar om att han är politiskt obekväm för den rådande politiska makten och läkemedelsindustrin.
10
Average: 10 (1 vote)