HUR MAN AVBÖJER INJEKTIONEN

Swedish
10
Average: 10 (1 vote)

Hemligheten är att INTE vägra den....

Jag skriver med anledning av frågan om ett eventuellt vaccin mot COVID och min önskan att bli fullständigt informerad och få en bedömning av ALLA fakta innan jag går vidare.

 

Jag skulle vara mycket tacksam om ni kunde tillhandahålla följande information i enlighet med lagstadgade rättsliga krav:

 

1. Kan du informera mig om den godkända rättsliga statusen för ett eventuellt vaccin och om det är experimentellt?

 http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/09/sveriges-regering-och-deras-medlopare-del-224/

2. Kan ni ge detaljer och försäkringar om att vaccinet har testats fullständigt, oberoende och rigoröst mot kontrollgrupper och de efterföljande resultaten av dessa tester?

 

3. Kan ni ge fullständig information om alla biverkningar i samband med detta vaccin sedan det infördes?

 

4. Kan ni ange den fullständiga innehållsförteckningen i det vaccin som jag ska få och om något av det är giftigt för kroppen?

 

5. Kan ni bekräfta att det vaccin som ni förespråkar INTE är en "experimentell mRNA-genförändrande terapi"?

 

6. Kan ni bekräfta att jag inte kommer att utsättas för något tvång från er som min arbetsgivare, i enlighet med Nürnbergkodexen?

 

7. Kan ni upplysa mig om den sannolika risken för dödsfall, om jag skulle ha oturen att drabbas av Covid-19, och om sannolikheten för att jag ska bli återställd?

 

 

När jag väl har fått all denna information och är övertygad om att det inte finns något hot mot min hälsa, accepterar jag gärna ert erbjudande att ta emot behandlingen, men på vissa villkor - nämligen att:

 

1. Ni bekräftar att jag inte kommer att lida någon skada.

 

2. Efter att ha accepterat detta måste erbjudandet undertecknas av en fullt kvalificerad läkare som kommer att ta fullt juridiskt och ekonomiskt ansvar för eventuella skador på mig själv, och/eller från eventuella interaktioner av auktoriserad personal i samband med dessa förfaranden.

 

3. I händelse av att jag skulle behöva tacka nej till vaccinationskliniken, kan ni bekräfta att det inte kommer att äventyra min ställning och att jag inte kommer att drabbas av fördomar och diskriminering till följd av detta?

 

4. Jag vill också meddela att mina oförytterliga rättigheter är förbehållna.

Poängen är dock att de INTE kan ge den informationen, men du har INTE avvisat deras begäran eller deras mobbning (oavsett vad det gäller) att få vaccinet!

 

Slut citat