Ordföranden i Svenska allmänläkarföreningen vill kväva vetenskaplig debatt med hot om uteslutning

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2021/09/forra-sfam-toppen-kan-bli-utesluten-vi-maste-markera/

Magnus Isacsson, ordförande SFAM har uttallande följande i Läkartidningen.

– Det är alltid en balansgång när det kommer fram saker som är helt tokiga – förtjänar det uppmärksamhet eller inte? Men när de åker runt i Sverige sprids den här propagandan ändå. Och om den får stå oemotsagd från oss kan det uppfattas som tyst medhåll.

Magnus Isacson, ordförande för Svensk förening för allmänmedicin. Foto: Joakim Andersson

Sfam har därför bett Hanna Åsberg att fundera över om hennes åsikter verkligen lämpar sig för ett medlemskap i föreningen. Hon har fått en tidsfrist på en månad att ge besked, men om hon inte själv väljer att lämna föreningen kan det bli frågan om uteslutning, enligt Magnus Isacson.

I Sfams stadgar står det att en medlem som »åsidosätter grundläggande yrkesetiska förpliktelser eller på annat sätt handlar så att förtroendet för läkaryrket skadas« kan tvingas bort.

– Ett sådant här beteende går kraftigt emot våra stadgar och medicinsk vetenskap. Vi kan inte fortsätta att göra ingenting, utan vi måste markera, säger Magnus Isacson.

Detta yttrande bryter mot både vår grundlagsenliga yttrandefrihet och uppmanar medlemmar att bryta mot Helsingforsdeklarationen och Nürnbergkoden och kommer att rättsförfäljas inom sinom tid.

Rating: 
0
No votes yet