Peoples Court

Rapportera ett fall HÄR! 

Här är en lista över inrapporterade fall! 

Här är info om Rainer Fuellmichs "Peoples Court of Public Opinion"

Ni kan också rapportera vaccinbiverrkningar på https://talaomdet.se/tips-till-drabbade/

 Tycker ni det är OK at vårmyndigheter och vår sjukvårdspersonal för närvarande bedriver ett systematiskt massmord på Sveriges Befolkning??

Genom att skriva ut information om "vaccinerna" och ge till sjukvårdspersonal, rektorer, poliser, företagsledare, journalister m.m. som med sitt arbete stöttar detta massmord kan ni aktivt bidra med upplysningar som kan stoppa detta!

Dessa flygblad har en QR kod till denna web-sida samt länkadress hit, där de som fått del av informationen kan kontrollera alla länkar, se informationsvideos mm.

Om dom fortsätter med att stödja massmordet efter att ha fått en vecka på sig att sätta sig in i ämnet, kan ni informera dem om att de kommer att bli uppsatta på en lista med namn och beskrivning på deras brott, t.ex. injektion av experimentell, livsfarlig substans utan att ha noggrant ha informerat om alla biverkningar, eller att ha utsatt andra människor för olaga påtryckningar att ta ett experimentellt läkemedel genom att t,ex kräva vaccinpass för att kunna fortsätta arbeta eller besöka ett etablissemang.

Ni kan rapportera fall med så mycket upplysningar som möjligt angående vad som hänt, samt namn och kontaktuppgifter på både förövare och offer genom att skicka e-post till info@peoplescourt.org eller skapa ett konto här, logga in och fylla i detta formulär.

Vi kommer sedermera att sätta igång en rättsprocess mot varje förövare. Om det inte går att genomföra inom det nuvarande rättssystemet blir vi nödsagade att skapa ett eget "Peoples Court of Public Opinion", där vi själva kan avgöra varje själva och avgöra lämpliga sanktioner.

 

 
Här kommer en kortare version:
 
 
 • Våra myndigheter har gång på gång motarbetat effektiva och ofarliga förebyggande åtgärder och behandlingar mot Covid 19 som D-vitaminC- vitamin,  ZinkantibiotikaHydroxyklorokin och Ivermektin, detta för att möjliggöra införandet av otestade ”vacciner” med hjälp av ett s.k. nöd-godkännande.
 • Istället för att ge dessa behandlingar till de drabbade har man gett direkt dödande s.k. ”palliativa” åtgärder" som injektioner med morfin och midazolam.
 • Man har spenderat miljarder SEK på missvisande PCR tester som skapat panik genom att resultera i ett stort antal falskt positiva resultat.
 • Covid 19 ”vaccinerna” är inte vaccin, men bristfälligt testade genmodifierande läkemedel.
 • De är inte heller del i ett medicinskt experiment. Vid medicinska experiment gör man en noggrann medicinsk utvärdering på betald arbetstid med tagande av relevanta lab-prover, ett noggrant medicinskt status och ifyllande av medicinska skattnings-skalor både före och efter behandling. Dessutom måste alla deltagare delta frivilligt, utan påtryckningar efter att ha blivit upplysta om alla möjliga biverkningar. Detta har inte skett i samband med de flesta av Covid 19 injektionerna.
 • En medicinsk studie ska också omedelbart avbrytas om det uppkommer livshotande och handikappande biverkningar.
 • Covid 19 injektionerna har sannolikt orsakat 2-50 miljoner dödsfall, och många fler handikappande skador på världsbasis, jfr 22 000 döda enligt VAERS i USA i Januari 2022 och extrapolera globalt med hänsyn till underrapportering.
 • Bland 17 patienter som avlidit efter Covid 19 injektion fann den tyska patologi-professorn Arne Burkhardt autoimmuna  angrepp på inre organ och tecken på en AIDS-liknande immunstörning hos 90% av patienterna. Ingen av dem hade rapporterats som vaccinbiverkan av myndigheterna.
 • Det finns en misstanke om odeklarerat innehåll i vaccinerna, t. ex. magnetiska partiklar, parasiter och "nanobots".
 • Vaccinbiverkningar inom 2-3 veckor efter injektionerna har felaktigt hänförts till de ovaccinerade.
 • Vaccinskadade och sjukvårdspersonal som rapporterar vaccinskador blir ofta mobbade och dåligt bemötta i sjukvården.
 • ”Vaccinerna” har orsakat 40% ökning av mortaliteten hos arbetsföra efter införande av Covid 19 injektioner enligt livförsäkringsstatistik i USA och Indien.
 • Enligt en studie genomförd på 145 länder ger de en ökning av Covid dödsfall med 463,13% och smittspridning med 260.88%. Alltså ingen positiv netto-effekt.
 • Data från den Amerikanska militären har visat ökad cancerfrekvensnedsatt immunförsvar, ökning av hjärt-kärlsjukdomarautoimmuna sjukdomarinfertlitet/missbildningar. Man har också rapporterat flera fall av prionsjukdomar.
 • Läkemedelsbolagen har gång på gång blivit dömda till miljardböter för forskningsfusk och bedrägeri. Att lita på en vetenskaplig studie från Pfizer är som att låna bort sina sista pengar till en påtänd narkoman som blivit dömd 15 ggr för grovt bedrägeri och tro att dom kommer tillbaka!
 • Det är sannolikt inte samma innehåll i de olika sprutorna från samma tillverkare. En liten del av ”batcherna” står för 90% av biverkningarna och dödsfallen enligt analys av VAERS egen statistik!!
 • Jfr  med vad som skulle hända var tionde brännvinsflaska innehöll metanol?
 • I och med att det sannolikt inte är samma innehåll i alla ”batcherna” försvinner giltigheten av de s.k. ”vetenskapliga studierna” på vaccinen.
 • Vaxxet måste stoppas omedelbart, och från och med att denna information kommit ut måste varje injektion betraktas som mord/mordförsök.
 • De ansvariga, dvs all vårdpersonal och alla tjänstemän/företag som deltar i detta massmord ska anmälas till www.peoplescourt.org och sedermera ställas inför rätta!

Ni är alla välkomna att printa ut detta flygblad och ge till alla era vänner och ovänner. 

Om ni känner för det får ni också gärna polisanmäla eller göra en åklagaranmälanförövare som vägrar ändra sig efter att ha tagit del av denna info och upplysa dom att dom riskerar fängelsestraff i framtiden när det hela är officiellt avslöjat om dom inte omedelbart upphör med sina kriminella handlingar. Använd er gärna då också av professor Björn Hammarskjölds anmälan av Läkemedelsverket som bifogas.

Det finns några olika versioner och ni kan välja vilken ni vill använda. Ni kan också modifiera flygbladet och göra ett eget.

Anmäl också alla fall här, eller sänd mail till info@peoplescourt.org så att vi kan hålla reda på alla brottslingar inför framtida rättegångar.

Ingen ska kunna fly, och de ska veta det!
Vi behöver ditt deltagande och donationer för att uppnå detta!

Peoples Court teamet

 

Disease(s):

Organization:

Country: