Släpp fram alternativen - Vaccinerna fungerar inte! Lars Bern i Fjärde Statsmakten 97