SECRET HEALTH WITH CLIVE DE CARLE

Summary: 
Hur maten idag gör oss sjuka av all besprutning och hur mycket av den stress vi möter idag påverkar vårt mineral och vitamin intag. Hur kan vi förändra detta. Det diskuteras i denna intervju med Clive De Carle.
English
8.5
Average: 8.5 (2 votes)
How food today makes us sick from all the spraying and how much of the stress we face today affects our mineral and vitamin intake. How can we change this. This is discussed in this interview with Clive De Carle.