Sammanfattande Fakta om covid 19 och vad som måste göras

Languages

English
File attachments: 
Undefined
6
Average: 6 (1 vote)

2021-04-22. Fakta om covid 19 och vad som måste göras

1. Någon pandemi finns inte Grunden till WHO:s proklamation var PCR-test och prognoser om extremt många sjuka och döda. Ingendera av punkterna är adekvata, någon pandemi i egentlig mening finns sålunda inte.

2. Testerna är missvisande De så kallade PCR-tester som används för diagnos, är oanvändbara för ändamålet. I princip kan alla positiva provsvar vara falska. Denna form av testande måste därför upphöra.

3. Virusets farlighet är överdriven Dödstalen i hela befolkningen har legat på i stort sett samma nivå som under en normal influensasäsong. Uppgifterna om döda av covid 19 har varit grovt förfalskade. Den amerikanska folkhälsomyndigheten CDC har nu medgivit att endast 6 % av uppgett antal covid-döda, hade viruset som primär dödsorsak! Och många som angetts ha dött med viruset hade det inte ens.

4. Smittspridning är svår att påverka Redan under Spanska sjukan för hundra år sedan konstaterades att smittspridningen, oavsett graden av nedstängning, var densamma runt om i Norden. Vissa sköra kan behöva värnas men den överdrivna jakten på att stoppa spridningen av smitta borde upphöra!

5. Botemedel borde rekommenderas Tillgängliga botemedel såsom motion, sund kost och tillskott som hyroxiklorokin, Dvitamin, zink och C-vitamin, borde rekommenderats till befolkningen. Detta har inte skett, eftersom läkemedelsbolagen tutat i politikerna att vaccin skulle vara den bästa medicinen.

6. Vaccinering borde undvikas Positiva effekter kan inte påvisas, riskerna är stora och kostnaderna enorma. mRNAmedlen är äventyrliga genetiska experiment med stora faror för hälsa och liv. I stället borde smittan i princip få ha sin gång, så immunitet byggs upp hos befolkningen.

7. De äldre i samhället har misshandlats I stället för adekvat medicinsk vård vid insjuknande, har palliativ behandling satts in Morfin har ersatt syrgas. Detta har lett till många fall av förtida död i den äldre befolkningen 2021-04-22. Fakta om covid 19 och vad som måste göras, forts.

8. Samhället skulle inte stängts ner I onödan har samhället åsamkats förödande kostnader i form försämrad hälsa hos befolkningen, förlorade jobb, kultur, idrott och föreningsliv som går på knäna, utebliven utbildning och minskad frihet. Barn och ungdomar riskerar att bli en förlorad generation. Samhället behöver snabbt öppnas upp igen!

9. Demokratin har urholkats Grundlagen har överträtts genom en ny pandemilag. Politiska möten har ställts in, dagordningar och antalet deltagare har skurits ner. Demokratin håller på att avskaffa sig själv. Detta måste snarast vändas!

10. Allvarliga frihetsinskränkningar sker Friheten att mötas och röra sig ska återtas. Obefogade och ohälsosamma munskydd utan effekt på smittan ska inte användas och den medicinska apartheiden vaccinpass ej införas. Diskrimineringen av befolkningen måste upphöra!

11. Massmedia är maktens megafoner Massmedia har systematiskt agerat som en okritisk megafon till den offentliga makten i landet och lever inte upp till kraven på saklighet och opartiskhet. Nu behövs självrannsakan och omprövning – fakta måste ersätta myter i rapporteringen!

Referenser: se hemsidorna för organisationerna WorldFreedomAlliance och WorldDoctorsAlliance.

Gunnar Söderberg E-mail: ngrsberg@gmail.com Samhällsanalytiker i fem decennier/ Samhällsvetare (Fil.pol.mag) Fd statstjänsteman med uppdrag som aktuarie, chef och expert Politiker i Landstinget Sörmland 2001-19 med uppdrag inom bla hälso- och sjukvård regional utveckling, kultur samt revision. Diverse politiska ordförandeposter såväl regionalt som lokalt. Poet