Initiativtagare till 1000-mannamarschen Filip Sjöström i Lördagsintervju 92