The Swedish Health Agency now officially states that Lockdown has a very limited effect.

Undefined
10
Average: 10 (1 vote)

The Boss of the Swedish Health Agency Noe Officially states on TV that Lockdown don´t have very much effect! WOW! Maybe our work is bearing fruit! Wow!  

 
– Att tro att man kan stänga ner affärer och få en väldigt stor på smittspridningen, där tror jag man tar fel, säger Carlson i Aktuellt.

Carlson: Finns en övertro på nedstängningar

UPPDATERAD IDAG 01:16PUBLICERAD IGÅR 21:47

Man ska inte ha en för stor tilltro till att omfattande nedstängningar har en avgörande effekt på smittspridingen. Det poängterar Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson när pandemilagen nu fått grönt ljus.

– Att tro att man kan stänga ner affärer och få en väldigt stor effekt på smittspridningen, där tror jag man tar fel, säger Carlson i Aktuellt.

I dag antogs den nya pandemilagen som bland annat ger regeringen större möjligheter att stänga butiker, gym och biografer. Folkhälsomyndighetens generaldirektor pekar dock på att smittan lär fortsätta spridas även om Sverige skulle stänga ner i större utsträckning än i dag.

Se mer i klippet ovan

 https://www.svt.se/nyheter/carlson-finns-en-overtro-pa-nedstangningar?fbclid=IwAR2QMI2NpHwFYJKgUBS5ULGDk_BRczb79DKqM0sv4BipDYYOoWobboZyUnE

To think that you can close down stores and get a very large on the spread of infection, where I think you are wrong, says Carlson in Aktuellt.
Carlson: Is There A Superstition About Shutdown
UPDATED TODAY 01: 16Published YESTERDAY 21:47
One should not have too much faith in the fact that extensive shutdowns have a decisive effect on the spread of infection. Johan Carlson, Director General of the Swedish Public Health Agency, points this out when the Pandemic Act has now been given the green light.

- To believe that you can close down stores and have a very large effect on the spread of infection, where I think you are wrong, says Carlson in Aktuellt.

Today, the new pandemic law was passed, which, among other things, gives the government greater opportunities to close shops, gyms and cinemas. However, the Director General of the Swedish Public Health Agency points out that the infection is likely to continue to spread even if Sweden were to close down to a greater extent than today.