”Pandemilagen är grundlagsvidrig – Sverige blir en diktatur!” Ass. professor Björn Hammarskjöld