Swedish: Vaccines and Related Biological Products Advisory Committe October 22, 2020, Meeting Presentation

Undefined
10
Average: 10 (1 vote)

 

Vaccines and Related Biological Products Advisory Committe October 22, 2020, Meeting Presentation

Lista över möjliga bieffekter av vaccin mot Covid-19 presenterade av FDA, USA:s läkemedelsverk, den 22:a oktober 2020. Källa: https://www.fda.gov/media/143557/

1

Guillain-Barré syndrome

Nervskada. Ett tillstånd då immunförsvaret angriper nerverna och skadar nervernas hölje. Sjukdomen utvecklas snabbt och sprids i kroppens alla nerver. Det uppstår vanligen efter en virusinfektion. Dödligheten är upp mot 7%.

2

Acute disseminated encephalomyelitis

 

MS och andra skador som drabbar nerver, hjärnan, synnerven, ryggmärgen. Den vävnad (myelin) som skyddar nerverna. Multipel sclerosis, MS, är än sådan sjukdom.

3

Transverse myelitis

 

Inflammation av ryggmärgen vilket skadar nervernas kommunikation och ger smärta, svaga muskler, förlamning, hjärnskador som stroke, samt problem med tarmarna och urinblåsa.

4

Encephalitis/myelitis/encephalomyelitis/ meningoencephalitis/meningitis/ encepholapathy

Inflammation i olika delar av hjärnan, nerver och ryggmärgen som ofta orsakas av virusinfektion och ger skakningar, förvirring, syn- och hörselproblem, smärta. Kan vara dödligt.

5

Convulsions/seizures

Konvulsioner och kramper.

6

Stroke

Hjärninfarkt. Ofta dödligt och ger annars permanenta hjärnskador som afasi, minnesstörningar och förlamning.

7

Narcolepsy and cataplexy

 

Sömnsjuka, vanligt symtom efter influensavaccin. Cataplexy innebär olika typer av sömnstörningar.

8

Anaphylaxis

Livshotande allvarliga allergiska reaktioner som kan vara mycket snabba och häftiga.

9

Acute myocardial infarction

Akut hjärtinfarkt.

10

Myocarditis/pericarditis

 

Inflammation av hjärtmuskeln som gör att hjärtats arbete försämras. Uppstår ofta av virusinfektioner och läkemedel och kan orsaka blodproppar. Ger bröstsmärta, andnöd och arytmi.

11

Autoimmune disease

Autoimmuna tillstånd. Immunförsvaret angriper kroppens vävnader.

12

Deaths

Död.

13

Pregnancy and birth outcomes

Påverkan på fertilitet, graviditet och foster.

14

Other acute demyelinating diseases

Andra akuta neurologiska sjukdomstillstånd.

15

Non-anaphylactic allergic reactions

Andra svåra allergiska reaktioner.

16

Thrombocytopenia

 

Brist på trombocyter, som är en typ av blodkropp med funktionen koagulering, alltså att stoppa blödning. Har man för få trombocyter riskerar man att få inre blödningar och att förblöda fortare vid skada och förlossning.

17

Disseminated intravascular coagulation

Spridd koagulering av blod i blodkärlen => blodproppar.

18

Venous thromboembolism

Blodpropp i vener.

19

Arthritis and arthralgia/joint pain

Artrit; inflammation och annan ledvärk.

20

Kawasaki disease

Akut inflammation med röda och svällande hudutslag som oftare drabbar små barn. Huden på tunga, läppar, händer, fötter och mage blir röd och svullen. Feber. Kan vara dödligt om det drabbar hjärta och kranskärl.

21

Multisystem Inflammatory Syndrome in Children

 

Feber, kräkningar, diarré, hudutslag, svullna fötter, händer och tunga. Uppstår oftast hos barn och ungdomar några veckor efter infektion av covid-19. Liknar Kawasaki.

22

Vaccine enhanced disease

Annan sjukdom som förvärras av vaccin.