Håll Ann Wikland på Svenska Google ansvarig för brott mot yttrandefriheten genom att radera Swebb TV:s kanal