Mikael Nordfors och Ulf Bittner om at Lockdown inte har någon effekt på Covid 19 dödlighet