DELGIVNING TILL SVERIGES REGERING OCH SOCIALMINISTER LENA HALLENGREN

SVERIGES REGERING och socialminister Lena Hallengren känner till Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

 

 

 

MÅSTE LÄSAS OCH SPRIDAS VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK OM CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

DELGIVNING TILL SVERIGES REGERING OCH SOCIALMINISTER LENA HALLENGREN

 

SVERIGES REGERING och socialminister Lena Hallengren känner till Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare 

 

 

Vad kommer Sveriges Regering göra utifrån detta nu välkända av regering om det generella och systematiska Corona bedrägeriet, Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

 Läs hela delgivningen, skrivelsen/massutskicket och sprid vidare i alla dina nätverk

 http://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2020/11/TILL-ER-ALLA-GODA-SVENSKA-MEDBORGARE-2020-11-07.pdf

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE 2020 11 07

 

 

 

Här ser du att detta ovan denna dag skickats till Sveriges Regering och socialminister Lena Hallengren med flera, citat

 

Från: Ulf Bittner [mailto:voulf5610@gmail.com]
Skickat: den 7 november 2020 11:58
Till: ‘socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se’; ‘lena.hallengren@regeringskansliet.se’; ‘sari.baging@regeringskansliet.se’; ‘yvonne.morke@regeringskansliet.se’; ‘r.fuellmich@fuellmich.com’
Kopia: ‘solveigsilverin@hotmail.com’; ‘voulf5610@gmail.com’
Ämne: SVERIGES REGERING och socialminister Lena Hallengren känner till Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN.. del 40 Mycket viktig information till Sveriges alla medborgare, du läser me
Prioritet: Hög

 

SVERIGES REGERING och socialminister Lena Hallengren känner till Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

 

 

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

 

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

 2020-11-07

DELGIVNING TILL SVERIGES REGERING OCH SOCIALMINISTER LENA HALLENGREN

SVERIGES REGERING och socialminister Lena Hallengren känner till Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

Vad kommer Sveriges Regering göra utifrån detta nu välkända av regering om det generella och systematiska Corona bedrägeriet, Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Lena Hallengren socialministersocialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se  lena.hallengren@regeringskansliet.se

 

Sari Båging kanslisekreterare åt Lena Hallengren, 08-405 54 02

sari.baging@regeringskansliet.se

 

Yvonne Mörke, departementets sekreterare 08-405 33 86

yvonne.morke@regeringskansliet.se

 

Kopia till Advokat/ dr. Reiner Fuellmich

r.fuellmich@fuellmich.com

 

 

 

HJÄLP TILL ATT SPRIDA VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK OM DU VÄRNAR SANNINGEN, DEMOKRATI OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

SANNINGEN OM CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE SKA FRAM ÄVEN I SVERIGE

 

SVERIGES REGERING och socialminister Lena Hallengren känner till Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare 

 

DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN.. del 40

 

Mycket viktig information till Sveriges alla medborgare, du läser mera i den bifogade filen TILL….

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

 

Slut citat

 

Bifogade pdf filer till mailet ovan ser du här nedan

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE 2020 11 07

 

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN REGISTERUTRDRAG 20201105

 

RK_Innehallsforteckning_S2020-00025

 

Disease(s):

Other Key Words::

Country: