Dr. David Martin gör slut på C****D, Fauci, USA's Justitiedepartement och Politiker i samma intervju

I korthet:
Av videon framgår att den nuvarande s.k pandemin är ett biovapenprojekt.
Det som pågår är att man injicerar världens befolkning med ett mRNA byggt på en datasimulerad och syntetiskt datagenererad kod skapad i Kina.
Både viruset och "vaccinet" fanns klara innan den s.k pandemin bröt ut.
Exempel på inblandade är högt uppsatta inom antitrustlag i USA, Anthony Fauci, NIAID, Chefen för CDC i Kina och Dr. Elias från Bill och Melinda Gates Foundation.

Vem är David E Martin?
Han är grundare av MCAM Innovational Risk Management (www.m-cam.com) och sitter även i dess styrelse.
Efter att det grundades 1998 har det vuxit sig till en av världens största rådgivare för Patentfrågor och riskbedömningar.
De verkar nu i 168 länder.
Eftersom MCAM övervakar innovationer och deras ekonomiska potential vet de vilka branscher odh företag som är inblandade i dw olika patenten.
De har gått igenom över 4000 patent som rör SARS Corona Virusen och gjort en ordentlig sammanställing av alla de manipulationer av coronaviruset som lett till undergruppen SARS.

Sammanfattning:
Av intervjun med David E. Martin framgår att den s.k pandemin har varit ett biovapenprojekt där man injicerar världens befolkning med ett mRNA byggt på en datagenererad kod skapad i ett laboratorium i Kina.
Detta mRNA skapar sedan det sjukdomsframkallande s.k. spikeproteinet, delvis finansierat med Amerikanska skattemedel.
Han påvisar hur det fanns patent på både viruset och "vaccinet" långt innan den s.k "pandemin" bröt ut.
Pfizer patenterade redan 1999 det första S-spikeproteinvaccinet.
Dr. David Martin rapporterade dessa förhållanden redan i April 2020 till USA:s justitiedepartement och fick som svar att ett brott visst hade skett men att det inte nådde åklagarnas standard för att ta sig an ärendet. Han har även vittnat i kongressen och meddelat olika brottsmyndigheter utan resultat.

SARS-cov-2 är inte en naturlig utveckling av ett coronavirus:
Det skapades först under förevändningen att man skulle använda coronavirus som vektor för ett HIV-vaccin.
1999 gav Antony Fauci statliga bidrag till universitet i North Carolina Chapel Hill för att få ett coronavirus som inte kan smitta människor till att kunna attackera mänskligt lungepitel och därmed bli smittsamt för oss.
Detta kallas också "gain of function".
Det ledde i sin tur till att NIAID byggde ett sådant med patentnr 7279327 (sökt 19 April 2002).
Så här blev alltså SARS till, vars utbrott följde 2003.
SARS-viruset kunde syntetiskt modifieras vidare på olika sätt med datakod och gensekvensering.
 
Hösten 2001 började NIH, NIAID, US AMRED och andra inernationella organisationer patentera ovanligt många patogener där man såg potentialen i att använda
coronavirus som en kandidat för biovapen vilket MCAM rapporterade om redan innan SARS-cov-1-utbrottet.
25 april 2003 sökte CDC patent på hela coronavirusets hela gensekvens. Patentet nekades 2 ggr eftersom coronavirusen redan förekom naturligt. (35 U.S.C 101)
Efter att ha fått betala en straffavgift på överklagan p.g.a de kringgick till slut cdc patentverket för att till slut,
2007 få igenom det. Man betalade även en avgift för att hålla patentet hemligt. Patentet som gick igenom har patent nr.7220852.
Därtill hör de underliggande patenten 46592703p och 7776521 som tillsammans innehåller patent för inte bara SARS utan också upptäckten av det.(rtPCR)
Det innebär att CDC fick full kontroll över allt som har med SARS att göra.
FAct-checkers som hävdar att SARS-cov-2 skiljer sig från CDC-patentet har fel eftersom det till 89-99% liknar Sars-coronavirus.

tre dagar efter att CDC sökte patent första gången - alltså den 28 april 2003 - sökte Sequoia ph (senare Ablings ph, senare uppköpt av Pfizer, Cruzell och Jonsson n Jonsson) patent för behandlingen av samma coronavirus.
Förutom att det verkar orimligt att firman redan tre dagar efter CDC fått igenom sitt "patent" har ett vaccin klart så finns det ett problem till:
Sequois patent nr 7151163 utfärdades och publicerades INNAN CDC:s patent på coronaviruset blev officiellt. De hade ju betalat för att hålla det hemligt.

I ett av Fauci-mejlen från 2015 förklarar veterinären Peter Daszak att det behövs en historia kring viruset som
distansierar det från dem och Kina.
" - Det behöver komma till allmänhetens kännedom att det behövs sådant som MCM (Medical Counter Measures) mot pan-coronavirus eller pan-influensa vaccin.
Nyckeln till att lyckas med detta är media (MSM) och att ekonomin följer hajpen.
Vi behöver använda den hajpen till vår fördel för att komma tillrätta med de största problemen.
Investerarna kommer att svara om de kan skönja ett vinstresultat vid slutet av den här processen."
"Investerarna" som avses i mejlet är de som investerar i Pfizer, Moderna, NIAID och CDC.
Peter Daszak blev senare ansvarig för att feb 6,7 2020 meddela att viruset kom från fladdermöss i Kina.

David E Martin rapporterade själv all nämnd info till justitiedepartementet och hälsovårdsmyndigheten i April 2020 utan att få respons.
Det amerikanska rättssystemet har medvetet låtit det hela fortgå varför människor som Fauci kan gå fria.
Justitidepartemenet har istället gömt sig bakom misslyckade utredningar kring social media, sökordsoptimering m.m för att dölja ett ännu större brott.
Brottet är att samarbetande chefer inom antitrustlag, Anthony Fauci, NIAID, Chefen för CDC i Kina och Dr. Elias från Bill och Melinda Gates Foundation
har arbetat i maskopi för att skapa, prissätta och marknadsföra den här pandemin.

Det finns alltså inget nytt virus. Det som kallas för ett nytt coronavirus introducerades för att marknadsföra vaccinet.
Det går inte att förutspå effekterna av injektionerna eftersom den genkod som nu körs skarpt är en helt ny datasimulerad och syntetisk mRNA.
I de tidigare försöken har man använt sig av mRNA som bygger på patogenen (spikeprotein).

Patenten visar att Biovapnet (sars covid-19) är designat av labbet, finansierat av Fauci (indirekt amerikanska medborgare).
20 december 2019 laddades den första gensekvensen upp. Innan den första patienten fick covid-19.
Viruset introducerades för att sälja vaccinet.

Fauci har sedan han 1984 började att jobba på NIAID försökt att introducera ett universellt influensavaccin men misslyckats eftersom de helt enkelt inte fungerar bra. Hittills har hans försök kostat 191 miljarder dollar.
Han har under lång tid försökt sälja in narrativet att ett vaccin kommer att rädda världen för att få in oss i en crispr genterapi-framtid där vi alla är datakod som sköts av big pharma.
Nu är han på väg att lyckas efter att en veterinär sålt in historien om ett nytt virus som härstammar från fladdermöss.

Andra bevis på att kronologin inte stämmer:
24 Januari publicerades i the Lancet att man upptäckt ett nytt virus i Kina.
Jan 2 2020 registrerades 41 laboratoriebekräftade fall av covid infektion från 2019. De bekräftar allstå ett virus som ännu inte existerar.
Moderna hade aldrig producerat ett fungerande vaccin innan nov 2019 men en månad innan viruset dykt upp förutspådde Fauci att Moderna skulle leda utvecklingen.
Ralph Berek skriver i November 2019 i ett mejl att han skickar koden till spikeproteinet till Moderna.

Den officiella förklaringen till fördelarna med att kroppen skapar spike-protein är att man på så sätt skapar ett immunförsvar.
Problemet är bara att man i försöken med Pfizer och Moderna inte har mätt hur smittan, immunförsvaret eller s.k shedding påverkas av injektionerna.
Detta borde ha gjorts eftersom man aldrig tidigare har låtit kroppen tillverka spikeprotein.

Hämta mer information i David Martins sammanställning: "The Fauci/Covid-19 Dossier" 205 pages, 22 years of research by Dr. David Martin.

https://www.medicdebate.org/node/2292

10
Average: 10 (1 vote)